Bliv medlem

Alle kan blive medlem af foreningen Outsideren, og deltage i foreningens aktiviteter.

Som medlem støtter du foreningens arbejde for at give mennesker med en sindslidelse en stemme i samfundsdebatten.

Et medlemsskab er gratis, men skal fornys en gang om året. Vi sender dig en mail. Vi videregiver under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til andre.

Outsideren er en frivillig humanitær forening, der giver sindslidende muligheden for at opdatere og vedligeholde deres kompetencer, gennem en meningsfuld og udfordrende hverdag i foreningens redaktionsgruppe. Man kan deltage både som frivillig i redaktionsgruppen og over nettet.

Det er Outsiderens mission at synliggøre psykisk sårbares værdi som medarbejder, menneske og borger. Derfor arbejder Outsiderens med at udbrede kendskabet til sindslidelser gennem seriøs og professionel formidling, samt ved at stræbe efter at være den bedste arbejdsplads for psykisk sårbare i landet – både for lønnede som ulønnede. Vi er ikke i mål – men vi er nået langt siden foreningen blev stiftet i 1995.

Hver anden dansk familie kommer i berøring med psykiatrien, og det er vores overbevisning, at de erfaringer tidligere og nuværende psykiatriske patienter har gjort sig – kan være til gavn for alle.

Ønsker du at støtte foreningen økonomisk, vil det være en stor hjælp.

Du kan bruge Paypal – eller overføre et beløb over din netbank.

Læs mere om, hvordan du kan støtte foreningen, og hvad det betyder – her