Det hedder sig, at man som psykisk sårbar skal undgå enhver form for stress. Vi bliver endda undervist i det i såkaldt psykoedukation eller skizofreni/depressionsskole. Der forklares mange ting udfra en  stress/sårbarhedsmodel, og jeg kan også godt vedgå at dårlig stress over længere tid ikke er særligt gavnligt for ens psykiske helbred. Men jeg tror også, at man skal passe på med at pakke os for meget ind, og beskytte os mod enhver form for vanskelighed eller modstand i tilværelsen. Et vist stressniveau i nogen situationer tror jeg faktisk kan skærpe os og fremme en god udvikling. Man kan blive vænnet til, af i øvrigt velmenende familiemedlemmer og behandlere, at det må du hellere lade være med. “Pas nu på dig selv” og “tag den med ro” Det tror jeg kan medføre stilstand i ens liv og mangel på udfordringer og udvikling.

Lige pt er jeg selv udsat for en hel del stress. Der har været nogle problemer, der hvor jeg bor med nogle meget larmende overboer, som vi klagede over, og efterfølgende blev udsat for et voldeligt overfald. Nu er de heldigvis flyttet, da boligforeningen smed dem ud, og det har givet noget ro. Men samtidig har jeg kastet mig ud det vovelige projekt at tage kørekort i en alder af 46 år. Og jeg skulle hilse og sige at det er ikke så nemt at erhverve et kørekort idag i forhold til tidligere. Men jeg har mod på det, og det kunne virkelig være stort at stå med det kort i hånden. Det ville der være noget empowerment i.

4 Kommentarer

 1. Marian B.Goldstein

  Er ikke alle mennesker psykisk sårbare (og dermed sårbre overfor dårlig stress)? Personligheden er en skrøbelig ting. Nogle personligheder bryder sammen under en vis mængde dårlig stress, andre har fundet en overlevelsesmekanisme i at bekræfte sig selv, ved at holde andre personligheder nede. Et “Pas nu på dig selv” eller lignende indeholder vel altid et “Det er DU (ikke jeg) nok for svag til”. Måske er det i sidste ende meget mere ærligt, at lade personligheden bryde sammen, og finde ud af, at livet er så meget andet end den?

  Svar
 2. Annette

  “Go for it”, kørekortet, det er stort hvis du kan gennemfører det ….
  På det, du skriver lyder det som om du er længere i din recovery end dine omgivelser er klar over. Det er nu, det skal bære dig, det arbejde du allerede har gjort for dig selv; det du har vundet skal du ikke tabe nu; så derfor vis dig selv din ansvarlighed i forhold til den fortjente frihed – indeni; dine omgivelser vil efterhånden se det.Ellers fortæl dem og den nye platform, du nu står på; nyd det og tag så de næste skridt, når du føler dig parat. Hvis du er parat så er det jo kørekortet, det handler om.
  Jeg går selv med den samme ide og ønske, men jeg er bange for at jeg har skudt over målet jeg er mange år flere end du er.

  Svar
 3. Mogens

  Hej Lars

  Jeg mener du har fat i noget rigtigt der. Det er en balancegang (som så meget andet i livet), at finde ud af hvor meget stress, der er udviklende og hvor meget der bliver for meget og man dermed går ned på. Det er en en hårfin balancegang. Jeg er tilhænger af stress-sårbarhedsmodellen. Nøglen til forståelsen af modellen er at kende sig selv. Kende sine grænser, men også have forståelse for hvor meget stress man kan tåle, så kurven kan forskubbes!

  Svar
 4. Marian B.Goldstein

  Hvad er god og hvad er dårlig stress? God stress er den stress, der opstår i det moment, du står øje i øje med en sulten tiger. Dårlig stress er identifikationen med mindet om den stress du følte, da du en gang stod øje i øje med en sulten tiger. Eller identifikationen med tanken om den stress du ville føle en mulig fremtidig situation, hvor du står øje i øje med en sulten tiger. God stress frisætter handlekraftig energi. Dårlig stress frisætter (selv-)destruktiv energi, og skaber dermed psykisk lidelse.

  “Pas på dig selv” og lignende både minder dig om den gang, det gik galt, og om at det muligvis kan gå galt igen, og skaber dermed dårlig energi.

  Jeg er ikke tilhænger af stress-sårbarhedsmodellen.

  Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.