Hvad er grunden til den manglende åbenhed, om psykisk sygdom i småbyerne?

Et spørgsmål mange psykisk syge og pårørende stiller sig selv.
Er det på grund af manglende oplysning, Næppe, angsten for hvad naboen tænker, hvis de finder ud af det, nok nærmere, Åbenhed er både ”omsorg og inklusion.”

Med mellem 500 og 600.000 psykisk syge i Danmark, burde åbenhed være en selvfølge, ca. hver tredje dansker er pårørende til en psykisk syg eller sårbar, men hvor mange tør tale om det, langt fra nok, ”åbenhed nedbryder tabuer”.

I Danmark kører en kampagne (EN AF OS) for at nedbryde tabuet, og gør et kæmpe arbejde og stadig trives tabuet i småbyerne. De landsdækkende medier har gjort meget for at sætte fokus på denne folkesygdom det sidste halve år, men vi mangler stadig opbakning og fokus, fra lokal medierne, uden dem kommer vi ikke igennem til småbyerne. Ser vi på de sociale medier som (facebook og Twitter) så findes der rigtig mange grupper og sider med oplysning og nedbrydelse af tabuet og med mange medlemmer og følgere set på landsplan og det er godt, men kommer det til åbenheden direkte overfor andre, ser det straks slemt ud for så kommer lukketheden.

Fra politisk hold er der kommet fokus på området endelig, efter mange års besparelser bliver der tilført ressourcer, hvilket er positivt og hjælper til åbenhed, men gang på gang stopper snakken, så snart fokus ikke er rette mod psykiatrien.

Alt i alt kan og må vi konstatere, at fokus skal holdes for at kunne, nedbryde tabuet og åbne op for at befolkningen ser personen bag diagnosen og ikke kun fokuserer på diagnosen som i dag, dette er ingen tjent med.
ÅBENHED ER OMSORG OG INKLUSION!
Lad os holde fast i fokus området.

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.