Fredag var en af de bedre dage for psykiatrien. To vigtige organisationer fik penge gennem satspuljeaftalen på socialområdet for 2018-2021. Bedre Psykiatri, der er talerøret for pårørende til psykisk syge, fik en permanent årlig bevilling på 2,4 mio. kr. STORT TILLYKKE herfra.

Peer-Netværket Danmark fik med satspuljeaftalen en driftsstøtte på 3,8 mio. kr. Hermed er netværket sikret til udgangen af 2020. STORT TILLYKKE herfra.

Peers, peer-medarbejdere, recovery-mentor, recovery-coach, recovery-underviser og MB’er er alle ord for frivillige eller lønnede ansatte, der har personlig erfaring med psykiske vanskeligheder, og som arbejder med at støtte andre i deres recovery-proces.

Det engelske ord “peer” kan oversættes til “en person, der er ligestillet” – i denne sammenhæng altså en, der ved, hvor skoen trykker hos psykisk syge, fordi vedkommende selv har prøvet at være der…

Peer-Netværket er et landsdækkende netværk for dem, der arbejder som peers og bruger deres egne erfaringskompetencer til at støtte andre med psykiske vanskeligheder. Netværket er etableret af en række frivillige foreninger, herunder LAP, SIND og Outsideren.

Satspuljeaftale på socialområdet var på i alt 1,1 mia. kr. med fokus på blandt andet mennesker med handicap, børn, der er anbragt i plejefamilier, udsatte og frivillige. Du kan se hele fordelingen af satspuljen her.

Svert på, om vi overordnet set har grund til at juble over at have fået nogle millioner ud af en samlet bevilling på 1,1 mia., blæser nok i vinden. Men et er sikkert: Vi skal ikke fremover stå med hatten i hånden hvert fjerde år og håber på, at der falder lidt af. Psykiatrien skal selvfølgelig på finansloven og dermed sidestilles med fysisk sygdom.  I dag må vi tigge om midler, der i forvejen er bevilget til sociale formål –  satspuljerne. De er finansierede ved at tage penge fra folkepensionister, førtidspensionister, arbejdsløse og studerende. Det fungerer konkret ved, at man hvert år mindreregulerer ydelserne, så de taber værdi i forhold til den almindelige velstandsstigning i samfundet. Og de penge, man snupper, putter man ned i satspulje-krukken, som partiernes social-ordførere så kan dele ud af.

Skriv Kommentar

Din e-mail adresse vises ikke offentligt.