Det er ikke kun brugerne af jobcentrene, der er frustrede. Over halvdelen af de ansatte sagsbehandlere er det også. De føler, at de tvinges til at træffe urimelige afgørelser på grund af en stram lovgivning, og at de har alt for lidt tid til den enkelte borger. Det viser en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget i samarbejde med HK/Kommunal blandt 1.071 jobcenter-medarbejdere.

“Lovgivningen er efterhånden blevet så stram, at der ikke er mange muligheder for at foretage en individuel vurdering,” skriver en medarbejder, der ønsker at være anonym.

Undersøgelsen kommer efter måneder med kraftig kritik fra organisationen “Jobcentrets Ofre”, navnlig af situationen på jobcentrene i København. 59 fagforeninger og organisationer har direkte opfordret til at loven ændres. Mon ikke beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) nu omsider indser, at der er tale om en “ommer”. Brugerne, de ansatte og deres fagforeninger er stærkt utilfredse. Det kan han ikke sidde overhørig.

Du kan læse om den nye undersøgelse her:

https://www.ugebreveta4.dk/sagsbehandlere-paa-jobcentre-i-ny-undersoegelse-vi-tr_21140.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_ManeulNewsletter_From_Old&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Manuel&nlid=MTA0OQ==&aid=21140

 

Og se en reportage, Outsideren lavede den 19. september fra en demonstration foran Jobcentret Lærkevej 18 på Nørrebro, hvor en kvinde med hjernesvulst og halskræft blev nægtet førtidspension, her:

https://outsideren.dk/2017/09/30/jobcentrets-ofrekraeveranna-mees-afgang/

og læse/se, hvordan Jobcentrets Ofre bliver gået efter i sømmene af Jobecentret på Lærkevej her:

https://outsideren.dk/2017/11/10/jobcentrets-ofre-gaas-efter-i-soemmene/

og se indslaget fra TV2-Lorry om, at millioner af kroner, der var givet for at lette sagsgangen og gøre det lettere at få førtidspension, ulovligt er brugt til det stik modsatte – at foretgae egne lægeundersøgelser i et baglokale på Lærkevej.

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/30-11-2017/1930/millioner-brugt-pa-ulovlige-laegeundersogelser?autoplay=1

 

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.