Der er kæmpe forskelle fra region til region på, hvor lang ventetiden er. En nordjyde må vente tre gange så lang tid som en københavner. Det fremgår af en spritny opgørelse over ventetider, som Ugebrevet A4 har udarbejdet på baggrund af en aktindsigt hos Danske Regioner.

Voksne borgere i Region Nordjylland og Region Midtjylland venter gennemsnitligt 38 uger (næsten 10 måneder) på en tid hos de praktiserende psykiatere. Til sammenligning står indbyggere i Region Hovedstaden ‘kun’ på ventelisten i 13 uger.

Der er i det hele taget store forskelle fra region til region. Mest grel er forskellen, når det gælder børne- og ungdomspsykiatri, hvis man sammenligner Nordjylland og Syddanmark. Børn og unge i Region Nordjylland venter otte måneder i gennemsnit på at få en tid hos psykiateren. Til sammenligning kan børn og unge med psykiske problemer i Region Syddanmark ’nøjes’ med en ventetid på to måneder, før de kan få hjælp fra en psykiater.

De tal kommer som lidt af et chok for os på outsideren. Der skal selvfølgelig være lige adgang til psykiatrien, uanset hvor du bor. Med så lange ventetider, som der er for psykisk syge børn og unge i Nordjylland, er der risiko for, at de bryder helt sammen og i værste tilfælde begår selvmord. Danske Regioner må sørge for at få rettet op på de urimelige forskelle.

 

Kilde:

https://www.ugebreveta4.dk/boern-maa-vente-otte-maaneder-paa-at-komme-til-psykia_21163.aspx?redir=newsletter&utm_campaign=guest_ManeulNewsletter_From_Old&utm_medium=nl_top&utm_source=newsletter_Manuel&nlid=MTA1Mw==&aid=21163

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.