Der er mange misforståelser knyttet til psykiske diagnoser. Cathrine oplever, at hendes diagnose sættes i forbindelse med alverdens skrækhistorie. Det gør ondt, og som regel er det ikke sandfærdige historier. Til gengæld oplever hun mange positive personlighedstræk ved at have borderline

Af Cathrine Jansen

Jeg har det meget ambivalent med diagnoser. På sin vis er det en befrielse med en firkantet forklaring på, hvorfor nogle ting er så udfordrende, som de er. Ligesom det også er en hjælp for psykiatere og psykologer at have nogle linjer at tegne indenfor. Men uanset hvilken kasse, man forsøger at proppe mig ned i, stikker der altid en arm eller et ben ud. Derfor får det her diagnose-ræs den eneste del af min krop, det har fortjent: min langefinger.

Desværre er der så mange skrækhistorier om os med borderline-diagnosen. Vi hører til blandt de mest stigmatiserede lidelser i verden. Det er som om, der er en forestilling om, at de intense følelser, vi render rundt med; den manglende identitetsfølelse, den rodløse søgen efter fodfæste, selvskaden og den destruktive adfærd er noget, vi gør med vilje. Nogle går simpelthen og tror, at det er noget, vi selv kan styre. Men hvem ønsker at blive set på som et monster? 

Vi har så lidt kontrol over vores følelser, at man kan sidestille vores store følelsesudbrud og uhensigtsmæssige adfærd med et epileptisk anfald. Det sker bare. 

Men det værste er næsten, når vi godt ved, at det sker. De gange, hvor vi ikke dissociere, kan vi godt se os selv gøre de forkerte og farlige ting, men vi kan ikke stoppe. På trods af at vi er til stede og endnu ikke er forsvundet væk mentalt, kan vi ikke få kontakt mellem hoved og krop. Vi vil så gerne lade være, men vi kan ikke. Vi er styret af angsten, smerten og vores overbevisninger.

Skam dræber alt
Skamfølelsen er den værste. Den fjerner al den næring, som vi forsøger at give vores selvværd. Men desværre er skam en kæmpe stor del af at have borderline. Vi skammer os, når vi snakker, men også når vi er stille. Vi skammer os, når vi handler, men også når vi er handlingslammede. Skam dræber alt det, der skal til for, at vi kan hele og gro. 

Så derfor forsøger jeg at omfavne og acceptere, at jeg har fået den diagnose, jeg har. Det betyder ikke, at jeg ikke ønsker mig noget andet. Det betyder udelukkende, at jeg øver mig i at acceptere tingenes tilstand. Samtidigt med accepten fortæller jeg mig selv dagligt, at alting er foranderligt.

Dog siger jeg som regel ikke min diagnose højt. For jeg ved, hvor unuanceret beskrivelsen af den mest komplekse psykiske diagnose er, når man søger efter “borderline” på nettet. Jeg har endelig lært, at jeg ikke ER borderline, men at jeg HAR lidelsen. Så selvom jeg stadig er så slemt ramt, at jeg er kommet i DAT (Dialektisk Adfærds Terapi), er jeg også en bosslady så det batter. Det kan den ikke tage fra mig.

Vi er empatiske
Jeg vil bare så gerne stoppe med at skamme mig, for i realiteten har vi med borderline ikke noget at skamme os over mht. den diagnose, vi er blevet givet. Jeg ser os som nogle personer, der har tillært os nogle nødvendige overlevelsesmekanismer for at gennemleve forskellige former for traumer igennem vores barn- og ungdom. Vi har, som alle andre mennesker, gjort vores bedste. Vi er blevet givet nogle ringere vilkår end andre mennesker, men vi er her, og vi kæmper. For meget kan man sige af negativt ladede ord om os, men her er en håndfuld egenskaber, som også er knyttet til os: 

Vi er som regel empatiske væsner med et ønske om at bære alles byrde. Det er uhensigtsmæssigt, men når man lærer at lægge den egenskab op på en hylde og kun bruge den, når vi finder det væsentligt, er det en gave. Da vi oplever livets op- og nedture så intenst, som vi gør, kan vi sætte os ind i alle følelser, som mennesker uden en diagnose oplever. Faktisk viser nye studier, at de fleste med lige netop denne form for personlighedsforstyrrelser har, eller har haft, arbejde i form af at skulle yde omsorg for andre: Eksempelvis pædagoger, sosu-hjælpere/assistenter, sygeplejerske mv.

Fremtidige iværksættere
Vi er passionerede til op over begge ører. Finder vi en sag – og det gør nogen af os ofte – som vi interesserer os for, engagerer vi os hundrede procent. Når vi lærer at fokusere på én ting ad gangen, er jeg sikker på, at vi vil se mange iværksættere med borderline-diagnosen ude i fremtiden. 

Hvilket leder mig frem til, at vi ofte er kreative. Det er en evne, vi har været nødt til at lære grundet de traumer, vi har oplevet og de udfordringer, vi har (haft). Jeg har selv nemt ved at lære nye ting, hvis jeg får plads til at tænke selv og ro til at fordybe mig. Det har jeg talt med andre med samme lidelse om, og det er endnu et fælles træk.

Sidst, men absolut ikke mindst: Du ved ikke, hvordan alle andre med borderline er, bare fordi du har kendt en, der har diagnosen. Eller måske kendt en, der kendte en, der kendte en. Du ved lige så lidt om os, som vi ved om dig. Vores diagnose er til for at hjælpe lægerne med, at hjælpe os. Ikke noget andet. 

Tabuer skal druknes i kærlighed og ikke fodres med foragt og misforståelser.

 

10 Kommentarer

 1. Kim Engelbrechtsen

  Kære Cathrine. Tak for et meget åbent, ærligt og velformuleret indlæg. Som du ved, har jeg også altid valgt den åbne linje om mine lidelser. Det er befriende, synes jeg. Dit indlæg rammer plet i forhold til de mange forestillinger, der er om borderline. Skønt, at du også beskriver alle de gode sider ved lidelsen. Og så grinede jeg altså af det med langefingeren 🙂 Kh, “papa”

  Svar
 2. Siller

  Kære Cathrine 😊 hvor er det godt, velovervejet og velformuleret….! Vi er jo ikke allesammen, ” nogen der smider med stegepander og råber højt” ….😉 har ladet mig fortælle, at der faktisk findes over 250 forskellige “udgaver” af Borderline og det er stof til eftertanke….
  Tak for god læsning….mere af det 🙏 kh Siller

  Svar
 3. Lone Høeg

  HEY

  Et virkeligt godt skriv.

  Netop, diagnosen er psykiaterens / psykologiens / lægens arbejdsredskab.

  Og muligvis en retningsgivende for os, der får diagnoser.

  Jeg kan – ekstra godt – lide dette stykke af din tekst :

  “ Jeg ser os som nogle personer, der har tillært os nogle nødvendige overlevelsesmekanismer for at gennemleve forskellige former for traumer igennem vores barn- og ungdom. Vi har, som alle andre mennesker, gjort vores bedste. Vi er blevet givet nogle ringere vilkår end andre mennesker “ .

  Og jeg elsker din optimisme. Og alle disse positive egenskaber, som du fokuserer på.

  Jeg er helt sikker på, at der er et meget meget stort håb for alle med diagnoser. Det er jeg ganske enkelt ikke i tvivl om. Rigtigt meget af alt dette håb består af at finde sig selv, sådan, for alvor finde sig selv. Få ro, få skabt sig et liv og få skabt mening i dette liv. Og, dertil handler det netop om at få fokus på alle sine talenter og kompetencer. Og dette med at lære at mærke sine tidlige tegn.

  Dette er iøvrigt gældende for alle mennesker, så så stor forskel er der altså ikke på os. Hverken folk med , eller folk uden diagnoser, kan sige sig fri for vigtigheden af at forstå sig selv. Og dette med, at give sig tis til at mærke efter, og træne alt det, man lærer, når man mærker efter.

  For mig var det skelsættende at tage Projekt Vendepunkters kurser. Vendepunkter 1 0g 2 . Hvor de kurser er idag, ville jeg gerne vide.

  En helt ny start, hvor man starter med det helt grundlæggende. Velvære, selvværd, at modstå andres og egen stigmatisering, drømme og dejligt liv.

  Hvor er det et dejligt skriv du har lavet her. Ja, det mange trængsler man har været igennem har fordret en stor kreativitet. Man har helt sikkert en iværksætter i maven. Man har helt sikkert en masse energi og en masse fine ideer. Godt set.

  Diagnoser kan vi stort set ikke bruge. De stigmatiserer os og retter vires adfærd ind, så vi Tilsidst bliver diagnosen. Det er genialt, at der nu er så stor fokus på Recovery , som helst skal oversættes med : “ En helt individuel rejse fremtil sig selv og et godt liv “ . Synes jeg.

  Sådan, Cathrine, sådanne hjælper du ganske enormt mange. Godt gået

  Venligst fra Lone

  Svar
 4. Arne Nielsen

  Tak for endnu et input vedrørende borderline, eller som det også kaldes, grænsepsykose. Jeg har efterhånden kendt en del, der havde denne diagnose, og det er ikke nogen enkel sag at se fællestræk mellem disse, men én ting har jeg da fundet ud af, og det er, at det er en alvorlig diagnose. Så væk med den der bemærkning om at “det er bare borderline”. Selv er jeg ikke sikker på, at jeg har forstået fænomenet rigtigt; jeg har en arbejds”definition”, som går ud på, at det er som schizofreni, blot uden sansebedrag. Men personen med borderline kan udmærket have de mest graverende vrangforestillinger, som kan tage de mest forskelligartede former. Der er jo også det der fænomen, jeg kalder “mikroskopet” eller “forstørrelsesglasset”: Det forhold, at ting og forhold næsten uden betydning bliver forstørret op til monstrøs størrelse. Det, jeg skriver her er kun resultat af, hvad jeg selv har kunnet finde ud af; jeg modtager meget gerne belæring fra folk, som ved mere. Egentligt foretrækker jeg at være åben om egne sindslidelser, men jeg har undertiden oplevet i debatten, at hvor jeg ikke eksplicit har skrevet, hvad jeg fejlede, og hvornår jeg fejlede dette og hint, er jeg blevet diagnosticeret af lægmand på basis af, hvad jeg har skrevet. Og når man så spørger tilbage, hvad vedkommendes baggrund for at stille diagnoser er, så får man aldrig noget svar. Der er således blandt folk nogle mennesker, som har en personlig fornøjelse af at pege folk ud og pådutte dem diagnoser, der intet har med virkeligheden at gøre. Det er heri, at den egentlige stigmatisering ligger. Der ligger vanskeligheder nok i lægernes diagnoser, og der er ingen grund til, at ukyndige skal blande deres egne, forudfattede fejlopfattelser ind i det hele.

  Svar
 5. Arne Nielsen

  Der er et emne af betydning for denne og lignende sindslidelser, som jeg finder anledning til at omtale, og det er realitetsopfattelsen – eller hvad vi nu skal kalde den. I forbindelse med forfølgelsesforestillinger og andre forestillinger, som ses i forbindelse med schizofreni, og vel også i et vist omfang i forbindelse med borderline, er det som om, at der er tale om en anden form for realitet, som er usynlig, eller man skulle måske sige uset, for den normale. Jeg har selv oplevet overgangen fra den syge realitet til den normale på en så relativ brat måde, at det hos mig gav anledning til mange overvejelser i forhold til, hvad der i grunden er realitet. Jeg foretrækker så afgjort den normale realitetsopfattelse, da den helt klart er den både behageligste og den mest enkle, men på den anden side står det mig klart, at den anden realitet bestemt eksisterer, og at den kan finde på undertiden at gøre sig gældende i den normales verden. Vi må jo ikke glemme, at der ikke blot er MIN psyke, der gør sig gældende, men at det meste er produkt af mange psyker i forening, og at man i en storby som København bestandigt er omgivet af mange psyker af vidt forskellig karakter, og hvoraf nogle bestemt ikke er nogle, man skal komme for nær eller involvere sig med, af mange forskellige grunde. Undertiden bevirker involvering med et andet menneske en psykisk synkroni, som kan have iboende problemer, som man først efterhånden bliver opmærksom på. I mine øjne er man altid selv den nærmeste til at passe på sig selv, men jeg har set mange medpatienter gøre forkerte beslutninger i forbindelse med dette problem. Derfor er psykiatri og dette at forsøge at gøre noget for en psykisk syg person i mange tilfælde ikke piece of cake – det er noget alvorligt, og vil vel altid være det.

  Svar
  • Cathrine

   Hej Arne.
   Borderline og skizofreni kan ikke sidestilles. Efterhånden ved man mere om borderline – selvom den viden ikke er udbredt, og jeg har aldrig hørt at de to diagnoser kan forbindes; ej heller oplevet det. Jeg kender godt til det med, at kunne forstørre tingenes værdi eller omvendt – men igen er det et levn fra en traumatisk barndom, hvor små og store ting, kan trigge noget (læs: i mig), der får små ting – for andre – til at vokse sig enorme.

   Jeg er ikke helt sikker på, hvor du gerne vil hen med dit input – men jeg værdsætter at du tog dig tid til at kommentere.

   Mvh. Cathrine

   Svar
   • Arne Nielsen

    Tak for svaret. Som jeg anfører, modtager jeg gerne belæring. Måske er der også tale om, at de, som jeg har kendt, som var udstyrede med diagnosen borderline, måske også var fejldiagnosticerede – det ved jeg ikke. Ihvertfald er det mit indtryk, at folk med diagnosen har temmeligt forskellige sygdomsbilleder, og der foreligger også forskellige årsagsforhold. Hvad angår min kommentar, er den ikke møntet på specielt dit tilfælde, men er et forsøg på at brede problematikken ud. Der er jo ved hvert sygdomstilfælde en masse særomstændigheder, som for den syge er af stor betydning, men som i forhold til det generelle billede vægter mindre tungt, i forhold til forhold, som der undertiden ikke lægges mærke til fra den syges side, men som psykiateren lægger mærke til. Vi er jo alle udrustede med en fortid, men det er ganske forskelligt for forskellige mennesker, hvor stor en rolle denne spiller. Jeg havde tidligere det problem, at jeg intet kunne huske af min fortid, men det kan jeg nu, med den forunderlige omstændighed, at jeg fortrinsvist husker det gode. Når jeg så tager mig sammen, kan jeg godt huske det, der ikke var godt – men jeg er forundret over den filterfunktion, som det jo volder så mange mennesker vanskeligheder at etablere.

Skriv Kommentar

Din e-mail adresse vises ikke offentligt.