Som sårbart menneske er jeg blevet særlig opmærksom på selvomsorg. Begrebet støder jeg ofte på i sammenhænge, hvor selvomsorg er en aktivitet som yoga, mindfulness, meditation eller andet som i øjeblikket rummer den kvalitative omsorg for ens selv. Ikke at det ikke handler om selvomsorg. Det gør det i høj grad for nogen inklusiv mig selv. Alligevel tænker jeg, at denne form for selvomsorg nemt får sit udtryk som et projekt med en tidslig dimension. Forstået på den måde, at selvomsorg i form af yoga, mindfulness og meditation kræver tid og planlægning. Det bliver en såkaldt ydre selvomsorg, som en brik i et puslespil.

Jeg tænker dog, at selvomsorg er mere end det. Selvomsorg må også handle om at kende sig selv og sit selv.

Jeg holder meget af Søren Kierkegaard og hans filosofi. Kierkegaard beskæftigede sig netop om det eksistentielle, om at vælge sig selv og blive sig selv som en livets opgave.

”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv”.

Med disse ord tænker jeg, at Kierkegaard påpeger mennesket en opgave om at være bevidst om sit selv. Med denne bevidsthed kan mennesket vælge sig selv og blive sig selv.

Omsorg for sig selv må derfor handle om at forholde sig ud fra den bevidsthed, som man har om sit selv.

Selvomsorg ud fra dette perspektiv handler derved om at være bevidst og om at forholde sig. Jeg skal være bevidst om mit selv, for at jeg kan forholde mig til det. Men hvad betyder det i grunden? Jeg er naturligvis bevidst om mig selv og mit selv, tænker jeg. Er det mere end det?

Filosofisk set tænker jeg, at det handler om Forholdet mellem Jeget og Selvet. Selvomsorg er at forholde sig til Forholdet, der forholder sig til sig selv. Det er netop i dette Forhold at accept, erkendelse og forståelse finder sted. Et forhold er to. I dette tilfælde, at Jeg forholder mig til mit Selv. Således et Forhold mellem Jeg og Selv. Et Forhold som jeg forholder mig til og derved er bevidst om.

Med denne åbning møder vi livskunsten, som i denne sammenhæng kan favne vores selvomsorg i et lys af bevidstheden om det gode liv, som i sin form bliver en måde at leve livet på hele livet. Det gode liv.

Hvad er det gode liv? At alt er godt? En smuk tanke ja, dog ikke en realitet.

Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke et mål. Carl R. Rogers

Således formulerede den amerikanske psykolog Carl R. Rogers sine ord. Han er manden bag princippet selvaktualisering, som har sit fundament i hans teori om, at vi mennesker har et iboende motiv for at opfylde vores fulde potentiale og opnå det højeste niveau af et meningsfuldt liv.

Et menneske som er selvaktuel, beskriver Rogers som værende et menneske hvis egentlige selv er kongruent med menneskets ideelle selv. Det handler derved om at finde sit selv som værende både egentligt og ideelt, og være i dette som en tilstand.

Man kan sige, at selvomsorg handler om at lade sig blomstre. Det handler om at skabe kongruens mellem sit egentlige selv og sit ideelle selv. Det handler om bevidsthed, om at forholde sig, om at vælge og om at blive. Det er en proces, og det er en retning. Og denne proces og retning er i sig selv en livskunst.

Det sjove paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, som jeg er, så kan jeg ændre mig. Carl R. Rogers

Om Forfatteren

Velkommen til min blog ”wonder”. Jeg er en kvinde på 49 år. Jeg har 3 børn, jeg har en kæreste, og jeg har en diagnose. Egentlig er jeg er bare et menneske, som er sårbar med en sårbarhed. Jeg er evig og altid i proces. Jeg tænker tanker, som jeg skriver ned. Mit skriveri hjælper mig i mine processer, som ofte kredser om forståelse, erkendelse og accept. Som cand. pæd. i pædagogisk filosofi og med min interesse for eksistentiel filosofi er jeg interesseret og nysgerrig omkring en dybere forståelse af det enkelte menneske i sin forståelse af livet. Mine skriverier har derfor et eksistentielt filosofisk afsæt. Jeg håber meget, at du har lyst til at læse med, måske tilføje en kommentar, som kan føre til en spændende dialog.

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.