Der er en overdødelighed blandt psykiatriske patienter. Når man bor på et bosted, viser det sig ved, at der er mange der dør omkring en.  I dem periode på fem år, hvor jeg boede på et bosted, var der fem der døde.

Første gang jeg oplevede en medbeboer gå bort i en tidlig alder, var jeg med til bisættelsen. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men det var ikke, som når de ældre i min familie er gået bort. I min familie har der været masser af mennesker til bisættelsen, fra de sammenhænge den der går bort har været i i sit liv. Til bisættelsen for min medbeboer var der kun os fra bostedet og hendes søn, som også var psykisk syg og nogle personaler, der fulgte ham. Der lå tre bårebuketter. Det har været et ensomt liv. Under hele bisættelsen havde jeg en knugende fornemmelse i maven og bagefter i bostedets dagligstue hvor vi spiste wienerbrød, kunne jeg ikke få noget ned.

Siden hen har jeg prøvet mange gange på bostedet at folk går bort. Jeg har lært at genkende den fornemmelse jeg får.  Folk har ikke haft et godt liv, så det er svært at finde fred med det. Derudover så kender jeg dem fra bostedet, men kender dem alligevel ikke rigtigt, for de var ikke mine venner. Alligevel er der et savn, for jeg har talt med dem, hvergang jeg har mødt dem på gangene. Jeg får dårlig samvittighed over at jeg ikke har rakt ud til dem, men bare ladet dem sejle deres egen sø. Det piner mig at jeg har været overfor dem, som resten af samfundet har været overfor dem.

Der er et ubesvaret spørgsmålet når folk går bort i utide, nemlig hvad de er døde af.  Det får man ikke at vide, fordi der er tavshedspligt. Det er rimeligt, det vedkommer jo ikke én. Imidlertid efterlader det et spørgsmål, når den afdøde bliver fundet i sin lejlighed, om personalet har været uopmærksomme og på den måde medvirket til dødsfaldet.  Ved en af dem der døde på bostedet, gik der rygter om at hun havde købt nogle piller inde i byen og så dagen efter gik hun bort.

Det er en flad fornemmelse, som er svær at håndtere,  når folk går bort efter at have levet et liv i skyggerne. Der er fokus på problemet i samfundet og jeg håber at det vil hjælpe.

 

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.