Kom til generalforsamling i Foreningen Outsideren onsdag den 19. maj 2021 kl. 17-20

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Outsideren. Generalforsamlingen er vores højeste myndighed, og det er her vi bl.a. godkender både regnskab og budgettet for det kommende år, vælger bestyrelsesmedlemmer – og i år skal der også vælges ny formand.

Alle kan deltage i generalforsamlingen. Du har stemmeret, hvis du er aktiv i foreningen – enten fysisk eller som blogger.

Dagsordenen, som er bestemt af foreningens vedtægter, er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Virksomhedens beretning

5. Revisorens fremlægning af virksomhedens regnskaber

6. Fremlægning af virksomhedens budget – herunder fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til daglig leder Line Seier Madsen på line@outsideren.dk.

Generalforsamlingen holdes online i år grundet coronarestriktionerne. Tilmelding kan ske til line@outsideren.dk og senest dagen inden, så vi har en fornemmelse af, hvor mange vi bliver. Du kan deltage via dette link til teams, der åbner den 19. maj kl. 17: https://bit.ly/3uKaKVX.

Hvis vi alligevel ender med at kunne afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, skal vi nok skrive ud omkring dette.

De bedste hilsner,

Outsiderens bestyrelse

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.