Min sygdom tjener mig

I mange år kunne jeg ikke se en mening med min sygdom. Jeg så den kun som et problem.

Nu, mange år efter at jeg blev syg første gang, kan jeg se en rød tråd gennem mit liv, og jeg ser, at min sygdom faktisk har tjent mig rigtig godt.

Fra at jeg så den som en fjende, ser jeg den nu som en ven, der har ledt mig gennem mit liv.

Jeg var så langt ude af mig selv, at min sygdom tvang mig til selvudvikling, hvis jeg skulle overleve og få det nogenlunde godt med mig selv og mit liv.
Da jeg havde det sværest, kom der et selvudviklingsprogram til mig. Det hedder ACA og står for Adicted Children Anonymus og er for voksne børn af alkoholikere eller dysfunktionelle familier.
Se evt:

www.aca-danmark.dk

Dette program hørte mig ud på en lang rejse med mig selv, og ind i mig selv. Det har gjort, at jeg har lært mig selv rigtig godt at kende, og efter nogle års arbejde, begyndte jeg at lære at elske mig selv. Og først da følte jeg, at mit liv virkelig blev værd at leve.

Gennem min sygdom har jeg fundet mit kald.
Jeg har uddannet mig til yogainstruktør, healer, mindfulnessinstruktør og afspændingsmassør.

Jeg tænkte, at jeg gerne ville gøre det til min levevej at tilbyde andre psykisk sårbare det, der har hjulpet mig, og gaven er, at det giver mig så megen sindsro og glæde og mening ved at arbejde med dette.

Jeg havde et så stort tomrum indeni, en længsel og et savn, der har gjort, at jeg søgte Gud og fik en åndelig opvågnen, og nu er jeg i gang med et åndeligt studie som underviser.

Alt dette havde jeg måske ikke fundet frem til, hvis ikke at disse havde været tvingende nødvendige for min egen udvikling og sindsro

Rent økonomisk har min sygdom også været en stor gave.
Jeg har fået revalidering til to uddannelser, hvilket svarer til cirka en million kroner, og jeg har fået et højskoleophold betalt af kommunen.

Gud siger i bibelen, at

´De svage bliver vist en særlig ære og omsorg´
(1. Korinterbrev 12.24)

og i Johannes evangeliet står der

´Denne sygdom fører ikke til død, den skal blot tjene til at demonstrere, hvad Gud kan´

Jeg ser nu, at i enhver lidelse, gemmer der sig en perle.

Må du finde din.