Lille Fru Høst

Fra Skanderborg øst

Har sat al sin lid
til sine drømme

En lille vision
blev en million

Kun lidt slid og møje

Hun levede en stor del af sit liv
på bunden

Jesus han har vunden!

Hun søgte mirakler
og ledte efter sit så sted

Så hen mod Guds herlighed