Kilden

Fra mit indre
rinder strømme
af levende vand

En flod af velstand
i en rindende strøm

Der kommer vand fra klippen
Et kildevæld

Jeg drikker vand
fra min egen cisterne
og rindende vand
fra min egen brønd

Ved kundskab
vælder
strømmene frem

Må velsignet være

Min egen kilde