Gæk, gæk, gæk

Er dit håb og drømme blevet væk?
Er livet blevet led og fej
Og kan du ikke se en vej?

Når der i dit hjerte
Frygt, ængstelse og uro bor
Så ty til Jesus ord

Når livet er fuld af kløfter
Så ty til Guds syv tusind løfter

Gud vil give dig et helt nyt liv
Blot skal du ved Jesus bliv´

Lykken bliver stor
Ved den som på Jesus tror