Drømme dræberen

Jeg mærker en tydelig
grænse her

Med sorg og mismod i sjælen
lægger jeg røret på

Sidder jeg nu tom
og ensom tilbage
efter vores samtale

Så trist og forladt
jeg føler mig

Overgivet til dødens intethed
en indtørret sjæl

Jeg føler mig
helt tom indvendigt

Drænet for enhver energi
og livseliksir

Du forsøgte at dræbe
alle mine drømme

Det værste man kan gøre
mod et andet menneske

Du naglede enhver glæde
til korset

Sådan er det altid
med dig

Hver gang
jeg nævner mine drømme
har du altid
tusind grunde til
at det ikke kan lade sig gøre

Du gjorde mig så umådelig trist

Dig

Realitets tyranen

Du siger at du tror
men i ethvert ord
du siger
fokuserer du på døden
nagler med alle dine ord
Jesus fast på korset

Alle tanker
om mit hjertes længsler
forstummer og dør
og jeg sidder tom tilbage

Føler mig
ensom og forladt
over slet ikke at blive
mødt med forståelse
og glædens optimisme

Igen opmuntring
kun skepsis

I stedet for at vise mig din tro og tillid
og give mig opmuntring
viser du mig din tro
som er bygget på sand

En tro
der er død

Ingen skal tage mine drømme fra mig

Jeg vil fremover
være varsom med hvor
jeg ligger min tillid

Nu har jeg brug for en stille stund
for at samle mig igen
for at finde tilbage til kærligheden indeni

Sjælens univers
der hvor alle drømme lever
og blomstrer
i rette tid

Jeg vil lukke af
og lade støvet
fra dit tomme hus
blive hos dig

Bruge tid
i Guds nærvær
til at ryste samtalen med dig
fra mig

Jeg vil slikke mine sår
og glæde mig til i morgen
2. påskedag
at tage i kirke
og mindes
opstandelsen fra de døde

For jeg tror på
at det evige liv
gælder mig
her i dette liv

Drømmenes helt eget
univers
der hvor jeg betages
der hvor jeg beruses
af din Hellige ånd

Gud forvis mig i dette nu om
at din kærlighed er ukrænkelig

At mit liv
og min fremtid
ikke kan slås ihjel af nogen
uden min tilladelse

Mind mig om
at ingen andre har magt
til at kvæle mit liv
for lige som du er ukrænkelig Jesus
er mit indre liv det lige så

Mind mig om at intet kan stå til hindring
for det helt særlige
velsignede liv
du har skænket
og vil skænke mig

Jesus
lad din opstandelse
gælde mig

Og sæt mig fri til

At lade de døde
begrave de døde

Når jeg er i dit nærvær
Gud
er det totalt
helt
og fuldbragt

Der er jeg
hende
med alt det gode
du har skabt

Døden har ingen magt
over mig

Jeg vil have lov til at have mine drømme
det er der ikke nogen
nogensinde
der skal tage fra mig

Jeg elsker det
Gud har givet mig

En uudtømmelig skat
i himlen

Sjælens juvel

Jesu liv
i mig