Zyprexa – en historie for sig

Det antipsykotiske middel Zyprexa har vakt begejstring og forargelse. Begejstring fordi det har en god effekt på psykoser og skizofreni, og forargelse fordi medicinalfirmaet bag, Eli Lilly, har gjort alt i sin magt for at fremme salget. Herunder at skjule den tydeligste bivirkning: Massiv overvægt.

Samtidig har Eli Lilly holdt viden skjult om den risiko for diabetes der følger med brugen af Zyprexa. En afsløring, der har ført til en række retssager i USA. Men ikke i Danmark.

Det – og mange sindslidendes erfaringer med overvægt herhjemme – fik Outsideren til at kigge nærmere på Zyprexa.

Artikel: Når pillerne feder

Det er lykkedes en forskergruppe at få stærkt overvægtige personer i behandling med Zyprexa, til at tabe sig. Dermed rokkes der ved forestillingen om overvægt som uundgåelig bivirkning i moderne antipsykotisk behandling, og metoden er forholdsvis simpel:

Man erstatter Zyprexa med en kombination af det velkendte Trilafon og Buspar. Forsøget angiver en mulighed for at gøre noget ved en af de farligste og mest ydmygende bivirkninger som psykiatriske patienter står overfor i dag.

Artiklen indgår temanummeret om Zyprexa, Outsideren nr. 54. Der kan du blandt andet læse om Helene, der gik fra 36 til 92 kilo, da hun kom i behandling med Zyprexa… og tabte sig igen, da hun deltog i pilotstudiet på Hillerød Sygehus.

37 pct. af den solgte antipsykotiske medicin i Danmark var i 2008 Zyprexa. Al antipsykotisk medicin øger risikoen for fysiske sygdomme, men Zyprexa er særlig slem og skal bruges med omtanke, påpeger Henrik Lublin, chef på psykiatrisk center i Glostrup og formand for forskningsudvalget i Dansk Psykiatrisk Selskab. Læs hele artiklen fra Dagens Medcin.

Outsideren nr. 57 var et temanummer om brugen af medicin i psykiatrien – herunder Zyprexa:

Danmarks første sag om sammenhængen mellem sukkersyge og Zyprexa – Tema om pillekulturen i psykiatrien

Amerikansk forlig mellem producent og brugere synes at bekræfte mistanken om at Zyprexa kan give sukkersyge. Outsideren har mødt Mikkel Dorph, der blev over 30 kilo tungere på blot tre måneders behandling med Zyprexa. Nu har han udviklet type II diabetes og klaget over sin sag i Patientforsikringen. En amerikansk patientgruppe, der har fået sukkersyge efter at være blevet behandlet med Zyprexa, har modtaget 4 mia. kr. for ikke at lægge sag an mod Eli Lilly.

Nummeret indeholder en lang række artikler om zyprexa og bivirkningerne ved at bruge det.

I nr. 58 fulgte Outsideren op på klagesagen i Patientklagenævnet, blandt andet med artiklen:

Psykiatribrugere må acceptere at få sukkersyge

Sukkersyge er en acceptabel bivirkning, hvis du er i behandling med Zyprexa. Det er konklusionen i en afgørelse fra Patientforsikringen.

Afgørelsen falder i Danmarks første sag om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem lægemidlet Zyprexa og type II sukkersyge. Jurist Oskar Dubovsky påpeger, at den enkelte patient skal oplyses om bivirkninger, før en behandling sættes i gang.

Det skal tilføjes at personen bag klagen i Patientforsikringen, Mikkel Dorph, siden er død, grundet et ubehandlet insulinchock.

Outsideren har løbende fulgt diskussionerne om Zyprexa, blandt andet med et portræt af Jim Gottstein, manden bag afsløringen.

Og der er ikke noget der tyder på, at historien om Zyprexa er slut