Samfundets forventninger vs. mig

Dette er mit første indlæg, men kunne tydeligt mærke at det jeg står i lige nu, er virkelig der hvor jeg kan mærke at samfundet og mit netværke stiller krav. De krav som samfundet stiller er tit og ofte, du ska...