Filosofiværksted

Savner du meningsfulde samtaler, der ikke handler så meget om dine problemer, men om livet som sådan, så er eksistentiel dialog måske noget for dig. I den eksistentielle dialoggruppe i Outsideren er den enkeltes personlige historie ikke det, der er i fokus, men ses derimod som en ressource til at forstå noget, der er centralt for enhver. Omdrejningspunktet er nemlig ikke det individuelle, men eksistensen og vores fælles liv.

Hvem kan deltage?
Der kræves ingen særlige forudsætninger og du behøver aldrig at have beskæftiget dig med filosofi før eller læst tykke bøger. Blot kræves lysten til at filosofere sammen med andre, og måske lysten til at prøve kræfter med at udforme korte tekster om nogle af vores temaer.

Holdet tager udgangspunkt i

  • Eksistentielle samtaler om det allermest almene ved at være til i verden, nemlig eksistentielle grundvilkår, som vi har tilfælles med alle andre mennesker til alle tider. Vi vil undersøge spørgsmål om retfærdighed, mening, det gode liv og om de dele af tilværelsen, vi ikke er herrer over: Du skal dø; du er altid i situationer; du skal vælge.

 

  • Nøgleord som forståelse og mening. Disse kan vi for eksempel stille overfor naturvidenskabelige forklaringer og kendsgerninger. Med forståelse og mening når vi aldrig til en endegyldig konklusion. Men undervejs kan vi erfare, at forståelse indfinder sig i øjeblikke, hvor mening ligesom giver sig selv.

 

  • At betragte, undres og udforske livet og vores rolle i verden giver ofte adgang til at se fortiden, nutiden og vores forhold til fremtiden i en større og mere meningsfuld sammenhæng. Dette kan give plads til større livsmod og glæde og kan mindske den oplevelse af utilstrækkelighed, som mange mennesker føler over deres livsomstændigheder.

 

  • Alle kan filosofere. På holdet vil du få en forståelse af principperne for og erfaring med at føre eksistentielle samtaler. Med tiden vil derfor blive naturligt at mødes og videreføre samtalerne uden facilitator. Et af formålene er at skabe selvkørende fællesskaber af filosofisk interesserede. Både så der kan blive plads til nye hold, og fordi filosofiske samtaler faktisk ikke kræver tilstedeværelsen af en fagfilosof.

 

  • At skrive korte tekster til Outsiderens magasin eller hjemmeside under overskriften Det Filosofiske Hjørne. Det kan for eksempel være filosofi om psykiatri, fx om forskelle i angstbegrebet i hhv. filosofien og psykiatrien, om sjæl-legeme-problemets betydning for forståelsen af psykisk sårbarhed eller bare noget helt tredje. Til udarbejdelse af teksterne har vi et samarbejde med Outsiderens journalistiske skrivehold, hvor vi kan vi søge hjælp og ekspertise.

 

Dato og tidspunkt
Hver fredag kl. 13 – 16. Først gang d. 19. februar 2021.
Facilitator for holdet
Boris Lauritzen, der er socialpædagog,  og pædagogisk filosof, faciliterer holdet. Han har en mangeårig baggrund i socialt arbejde og flere års erfaring som facilitator af eksistentielle dialoggrupper.
Tilmelding
Er du interesseret kan du kontakte Boris på mail: boris@outsideren.dk