Filosofiværksted

Filosofiværksted på Outsideren:

Corona-nedlukningen betyder ikke, at nogen af vores aktiviteter er aflyste, da de nu afholdes som videomøder

På Outsiderens filosofiske værksted undersøger vi tilværelsens store spørgsmål: Hvad uretfærdighed er, om døden er god eller dårlig, hvad normalitet er, hvor forpligtet man er af det nationale fællesskab og meget andet. Der er intet for stort til, at vi kan tage det op og give det vores egen drejning.

Din livshistorie og de store spørgsmål
Undervisningen vil være bygget op i tre trin: Først giver underviseren en introduktion til dagens tema gennem et kort oplæg. Her får man både nogen definitioner, som andre har brugt og hører lidt om, hvad de store tænkere har ment. Derved kommer man til det andet trin, hvor deltagerne skal relativere, udvide, undersøge og præcisere dagens tema gennem historier fra eget liv. Har man selv oplevet uretfærdighed? Har man erfaret, at døden både er noget, man længes efter og noget, man frygter?

Her forsøger vi kort sagt at sætte vores egen livshistorie i relation til de store spørgsmål, så vi får en mere konkret og levet erfaring af, hvad det hele handler om.

Vores grundantagelser bliver udfordret
Det sidste trin handler om at formulere sig, både fælles og individuelt- skriftligt. Her gælder det om at se, om man kan komme med en bedre formulering, end den vi startede med og skrive den ned.

Her kommer alle til forskellige resultater, men det er også helt fint. Det vigtige er, at vi alle sammen udfordres på vores grundantagelser, og at vi får hørt andre måder at forstå dem på, og at vi alligevel forsøger at formulere, hvad vi er nået frem til.

Lytte og lære er det vigtigste
Det kræver ingen forudsætninger at være med. Man behøves hverken at have læst tykke bøger, gået på filosofikursus eller noget andet. Det eneste, der er nødvendigt er evnen til at ville lytte og lære om tilværelsens store spørgsmål.

Praktisk info
Undervisningen foregår i Outsiderens lokaler på Sortedam Dossering 81 i kælderen. Der er to forskellige hold, som hhv. afvikles tirsdag og fredag – begge i tidsrummet kl. 10 – 13.
Hør nærmere eller tilmeld dig på nis@outsideren.dk eller 40 37 02 34
Undervisningen foreståes af Nis Bjarnhof, der har læst filosofi i både Danmark og Tyskland, og som efter universitetet har taget en ekstrauddannelse som filosofisk praktiker. Han har arbejdet indenfor psykiatrien i mange år. I dag er han frivillig i Outsiderens bestyrelse, men modtager også mennesker til samtaler i sin egen filosofiske praksis. Man kan læse mere på Filosofiskpraksiskbh.dk