Filosofiværksted

Filosofiværksted på Outsideren:

 
Corona-update
Aktiviteten afvikles nu som videomøde. Alle der ikke bor i Københavnsområdet har derfor mulighed for at deltage.
 

Har du lyst til at prøve kræfter med livets store spørgsmål? Spørgsmål af etisk, eksistentiel og filosofisk karakter. Så skal du melde dig til Outsiderens filosofiværksted.

Outsiderens filosofiværksted starter op igen på d. fredag d. 14. februar og vil køre frem til juli. Alle fredage fra kl. 14-17. Der vil være pause(r) med the- og kaffepåfyldning, kage og uforpligtende samvær undervejs.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Du behøver ikke at have beskæftiget dig med filosofi før eller have læst tykke bøger. Det eneste der kræves er lysten til at filosofere sammen med andre.

Hvis du er interesseret i at komme med på holdet, så skriv til boris@outsideren.dk eller ring til os på 81 11 76 64.

Sokratisk dialog
Vi tager forskellige emner op fra gang til gang. Deltagerne opfordres til at byde ind med forslag til emner, og emner kan dukke op undervejs. Fælles for emnerne skal dog være, at de er egnede til eksistentiel refleksion. Vi tager udgangspunkt i principperne for en sokratisk dialogform (opkaldt efter Sokrates, der måske var en af verdenshistoriens første outsidere).

Det er undren og dvælen ved spørgsmålene, der er i højsædet. Det handler ikke om at komme frem til et hurtigt svar. Det er hverken leksikalsk viden eller personlige holdninger, der er i fokus. Hverken facilitator eller deltagere bør på forhånd have lagt sig fast på et endegyldigt svar på emnet.

Formålet er ikke at finde frem til et enkelt objektivt svar, men at alles antagelser bliver udfordret på en sådan måde, at hver enkelt får større bevidsthed om og bliver mere afklaret med egne værdier, samt hvordan disse forholder sig til omverdenen.

Deltagerne opfordres til at tænke grundigt over de emner vi tager op, og til at formulere spørgsmål eller personlige fortællinger om emnerne, som kan præsenteres i gruppen og bidrage til filosofisk undren og dialog. Emnerne kan være inspireret af alt fra klassiske filosofiske spørgsmål, såsom, hvad er viden, retfærdighed eller kærlighed? Men det kan også være spørgsmål, såsom, hvad er normalitet, galskab eller udsathed? Ofte vil facilitator indlede med en kort præsentation af det valgte emne. Denne kan tage udgangspunkt i alt fra personlige anekdoter, over digte eller populærkultur, til filosofiske eller idehistoriske udlægninger.

Værkstedet faciliteres af Boris Lauritzen, der er socialpædagog og kandidat i pædagogisk filosofi. Han har en mangeårig baggrund i socialt arbejde med hjemløse og en lidt kortere baggrund som formidler af eksistentielle og filosofiske perspektiver på socialt arbejde, herunder også psykiatri. Desuden har han personlig erfaring med psykiatrien som pårørende.

 

Udsagn fra deltagere i Sokratisk dialoggruppe på Outsideren
”Det har været dejligt og meningsgivende at deltage i sokratisk dialoggruppe. Jeg føler mine hjerneceller er ekspanderet i forhold til viden. Personligt har jeg problemer med interaktion (2-2-arbejde, gruppearbejde), men det er blevet håndteret på fin vis. Konklusion: Gerne mere sokratisk dialoggruppe.”

”Sokratisk dialog er en appetitvækkende indgang til filosofien, der egentlig er alle menneskers værdifulde ejendom.
”Sokratisk dialog er meget velegnet til at diskutere sundhedsbegrebet og bore ind i det væsentlige i en problemstilling, livet og det eksistentielle.”
”Kursusleder var rigtig god og venlig. Og fagligt kompetent.”