Filosofiværksted

Nyt kursus: Sokratisk dialoggruppe i Outsideren

Har du lyst til at prøve kræfter med livets store spørgsmål? Spørgsmål af etisk, eksistentiel og filosofisk karakter.

Værkstedet starter fredag d. 11. maj og vil køre otte gange til og med d. 29. juni. Alle fredage fra kl. 13-16. Der vil være pause(r) med te- og kaffe-påfyldning, kage og uforpligtende samvær undervejs.

Den sokratiske dialoggruppe vil bestå af op til otte deltagere pr. gang. Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Du behøver aldrig at have beskæftiget dig med filosofi før eller have læst tykke bøger. Dog kræves lysten til at filosofere sammen med andre.

Til første mødegang vil facilitatoren præsentere principperne for den sokratiske tilgang. Ikke mindst vil den måske mest omdiskuterede og tvetydige filosofiske outsider blive præsenteret, nemlig figuren Sokrates. De efterfølgende fredage tages et nyt emne op for hver gang.

Deltagerne vil blive opfordret til at have tænkt over emnet og eventuelt medbringe et spørgsmål eller en personlig fortælling om emnet, der kan bidrage til undren og dialog, og som kan præsenteres i gruppen. Emner kan være inspireret af alt fra klassiske filosofiske spørgsmål såsom: Hvad er viden, retfærdighed eller kærlighed? Men kan også være spørgsmål såsom: Hvad er normalitet, galskab eller udsathed? Facilitatoren vil hver gang indlede med en kort præsentation af det valgte emne. Denne kan tage udgangspunkt i alt fra personlige anekdoter, over digte eller populærkultur, til filosofiske eller idehistoriske udlægninger.

Deltagerne opfordres til at byde ind med forslag til emner, og emner kan dukke op undervejs. Fælles for emnerne skal dog være, at de er egnede til eksistentiel refleksion. Det er altså hverken leksikalsk viden eller personlige holdninger, der er i fokus.

Værkstedet faciliteres af Boris Lauritzen, der er socialpædagog og kandidat i pædagogisk filosofi. Han har en mangeårig baggrund i socialt arbejde med hjemløse og en lidt kortere baggrund som formidler af eksistentielle og filosofiske perspektiver på socialt arbejde, herunder også psykiatri. Desuden har han personlig erfaring med psykiatrien, både kortvarigt som patient og aktuelt som pårørende.

Hvis du er interesseret i at komme med på holdet, så skriv til redaktion@outsideren.dk eller ring til os på 81117664.