Støtte og etik

Vi ved godt, at alle beder om penge
– du bestemmer om du vil give

Det er ingen selvfølge, at der eksisterer steder i verden, hvor sindslidende kan lave noget meningsfuldt. Og bidrage til samfundsdebatten samtidig. Derfor har vi brug for din støtte!

Du kan støtte Outsideren ved:

  • At blive medlem
  • At vi må “låne” dig til lige netop det du er god til
  • Gennem en samarbejdsaftale
  • Pengegaver – brug paypal:


Du støtter:

Sindslidende kan selv drive en arbejdsplads, men det kan være vanskeligt at forklare for både offentlige og private fonde. Derfor tæller hver krone vi har til at drive og udvikle Tidsskriftet Outsideren, der i 2010 var foreslået til Cavling-prisen for at sætte fokus på livsbetingelserne for;

den meget store gruppe danskere, der i deres tilværelse kommer i kontakt med psykiatrien.
Bladet giver et markant bidrag til at sætte psykiatribrugere på dagsordenen
som ligeværdige borgere i samfundet
.”
(Dansk Journalistforbund, 2010)

Tidsskriftet Outsideren udgives af Foreningen Outsideren, der primært drives af frivillige. I 2012 dokumenterede en ekstern evaluering, at Foreningen Outsiderens frivillige sociale arbejde gør en forskel. For de i perioden 60 aktive frivillige, gjaldt:

  • Overordnet tegner der sig et billede der viser, at Outsiderens frivillige har fået det bedre psykisk i forhold til hvordan de havde det før de kom på Outsideren. De oplever ikke isolation eller ensomhed som de gjorde, før de kom på Outsideren samt selvmordstanker og selvmordsforsøg er ikke længere aktuelle problemstillinger for den frivillige
  • De fleste der kommer på Outsideren er på sygedagpenge eller førtidspension, men på trods af dette kommer mange af dem i beskæftigelse på en eller anden vis (92 %”)

Outsideren er 100% uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Hvis vi må låne dig:

Hvis du vil være praktisk støttemedlem skal du bare fortælle os, hvad du er god til og hvordan vi kan kontakte dig. Stort set uanset hvad du godt kan lide at lave, kan vi bruge det – om det så er gadesælger, fundraising, kaffebrygger, fotolærer, eventmager, telefonist eller pædagog.

Du kan kontakte os på mail redaktion@outsideren.dk

Samarbejdsaftaler:

Det er muligt at lave en samarbejdsaftale ved støtte af Foreningen Outsideren med større beløb. Det kan for eksempel være brug af logo, særlige abonnementsaftaler eller vi kommer ud og fortæller på jeres virksomhed/institution om vores erfaringer med at lave en arbejdsplads for mennesker, som mange andre har opgivet.

Kontakt redaktionen, hvis det har interesse: redaktion@outsideren.dk

Etik:

Outsideren arbejder ud fra et princip om, at støtte ikke må påvirke indholdet på denne hjemmeside. At skrive som vi vil, er selve grundlaget for foreningens arbejde.

Outsideren udkom første gang i 1995 og bliver stadig lavet på frivillig basis af en gruppe frivillige, der har erfaring med psykiske lidelser på egen krop.

Foreningen Outsideren er 100% uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

En smule baggrund:

Outsideren er en socialøkonomisk virksomhed, der giver sindslidende muligheden for at opdatere og vedligeholde deres kompetencer, gennem en meningsfuld og udfordrende hverdag på redaktionen.

Det er Outsiderens mission at synliggøre psykisk sårbares værdi som medarbejder, menneske og borger.

Derfor arbejder Outsiderens med at udbrede kendskabet til sindslidelser gennem seriøs og professionel formidling, samt ved at stræbe efter at være den bedste arbejdsplads for psykisk sårbare i landet – både for lønnede som ulønnede.

Hver anden dansk familie kommer i berøring med psykiatrien, og det er vores overbevisning, at de erfaringer tidligere og nuværende psykiatriske patienter har gjort sig – kan være til gavn for alle.