Værdigrundlag

De frivillige på Outsideren mødtes til en workshop og fandt sammen frem til tre følgende værdier, der gør sig gældende i foreningen:

– Kommunikation

– Ligeværd

– Plads til at udfolde sig

Her er, hvad de frivillige forbinder med de tre værdier:

Kommunikation

Kommunikation betyder, at der er mulighed for at komme til udtryk, både verbalt og på skrift. Det er vigtigt, at man kan tale sammen, og at kommunikationen er god, så man undgår misforståelser. God kommunikation forpligter til at være lyttende og interesseret. Gennem kommunikationen er der mulighed for at få indflydelse. Det er vigtigt, at der er en god dialog, at man selv kan vælge det udtryk, der er passende i kommunikationen, og at man i kommunikationen tør sætte sig selv i spil. Kommunikationen er udgangspunktet for positiv omgang med ens medmennesker, fordi man udreder problemer og tanker med hinanden på lige fod. Det skaber åbenhed og forståelse for mennesker imellem.

Ligeværd

Ligeværd betyder, at der bliver taget højde for forskellighed i forbindelse med udfordringer såsom døgnrytme, træthed og angst. Ligeværd giver plads til at fylde, og samtidig giver det plads til alle. Ligeværd betyder, at vi hjælper og støtter kolleger med at se deres udfordringer og finde en vej sammen. Ved at have ligeværd som værdi møder vi hinanden på lige fod, og der hvor man er i livet. På Outsideren lærer vi at praktisere ligeværd i forhold til dagligdagen og få det ud i kroppen og ikke bare have det i hovedet. Ligeværd betyder, at vi har et åbent sind og er i stand til at møde hinanden uden fordomme, at vi accepterer hinanden, at der er rummelighed på Outsideren, og at man bliver hørt. Alle er lige værd.

Plads til at udfolde sig

At der er plads til at udfolde sig betyder, at der er mulighed for kreativitet og inspiration, som skaber udvikling. Det giver nogle rammer, hvor der er støtte, guidning, tryghed, tillid, forbindelse, plads og rummelighed. Det giver også et rum, hvor man kan være kreativ. At der er plads til at udfolde sig gør, at der er forståelse for forskellighed, og at vi er i samme båd, hvilket giver plads til rummelighed, mangfoldighed, tolerance, hensynsfuldhed, villighed til at bruge og blive brugt af andre og mod til at vise, det vi gemmer, frem for andre og modtage andres kritik. Der er frihed under ansvar på Outsideren.