Outsider-indhold: Efterår 2020 – forår 2021

Outsider-indhold: Efterår 2020 – forår 2021

Undervisningen på holdet handler om at arbejde med personlige fortællinger og andre former for både skriftlig og mundtlig formidling omkring psykiatri og psykisk sygdom – primært til Outsideren.dk. Med udgangspunkt i individuelle aftaler med den enkelte deltager og inspiration fra verden omkring os, taler vi fælles om de artikler, foredragsidéer eller lign., vi arbejder på.

I alle undervisningsgange indgår et inspirationsoplæg og/eller en debat omkring aktuelle emner indenfor psykiatrien, som deltagerne efterfølgende kan arbejde videre med i deres individuelle skriveprojekter. Herudover indeholder undervisningen også en fælles gennemgang af deltagernes idéer, samt feedback og input fra underviser og de andre deltagere.

I undervisningen vil vi fx komme omkring:

– Forskellige formidlingsgenrer

– Idégenerering/brainstormteknikker

– Researcharbejde

– Præsentation af artikler på sociale medier

– Pr-arbejde: Hvordan når man længere ud?

– Aktuelle arrangementer/debatter på psykiatriområdet

Som al anden aktivitet på Outsideren sigter Outsider-indhold mod udbredelse af viden omkring psykiatri og psykisk sygdom fra folk med psykiatrisk brugererfaring. Det helt primære mål er Outsiderens hjemmeside – altså små, individuelle artikler og tekster, som vi udgiver online. For så vidt, at der kan rejses penge til det, vil der også blive arbejdet henimod udgivelsen af trykte magasiner. Herudover vil vi arbejde på selv at afholde og/eller deltage i foredragsarrangementer, hvor holddeltagerne vil kunne øve sig i at fortælle deres historier for et publikum.

Der vil blive afholdt undervisning hver mandag og onsdag fra 11.00-15.00, startende fra mandag d. 17. august 2020. Sidste undervisningsgang vil være onsdag d. 23. juni 2021.

Underviser er antropolog og daglig leder i Outsideren, Line Seier Madsen – line@outsideren.dk.