Skriveværksted 1 og 2

Undervisningen på skriveværksted 1 og 2 er grundlæggende tilrettelagt på samme måde. Alt undervisning foregår på små hold og varer 3 timer, én gang om ugen. Alle undervisningsgange har den samme, grundlæggende struktur: først et fagligt oplæg fra underviseren, herefter følger en pause med let fællesspisning og til sidst er der individuelle skriveøvelser. Afslutningsvist læses der op.

Begge skrivekurser er, som alt anden aktivitet på Outsideren, anlagt med henblik på udgivelse, der skal vise psykiatribrugeres erfaringer. Der er planlagt et fælles oplæsningsarrangement ca tre måneder efter holdstart og en udgivelse før sommerferien.

De grundlæggende genrer, der bliver undervist i er følgende: Portræt, drama, grundlæggende fortællestrukturer.

Hver anden måned vil der være en grundlæggende evaluering, hvor der også spørges efter, om Outsiderens grundlæggende mål nås – nyt netværk, faglig identitet og åbning af nye handlemuligheder.

Der arbejdes primært skønlitterært og kun sekundært journalistisk.

De to hold er grundlæggende struktureret ens, dog således, at de fagligt stærkere går på hold to og de mindre øvede på hold et. På hold to vil der være mere hjemmearbejde og mere fokus på fælles kritik.

Forløbet på begge hold sigter imod stadig større selvstændighed i tekstproduktionen og mere selvsikkerhed ift fremførelse. Netop derfor ligger der en oplæsning halvvejs og en udgivelse hen imod slutningen.