Væresteder

Væresteder er meget forskellige og kan tilbyde mange forskellige aktiviteter såsom sport, madlavning og kreative ting. Værestederne er åbne i dagtimerne og er steder, hvor psykisk syge kan gå hen og få indhold i hverdagen. Nogle væresteder har en høj grad af brugerinddragelse, mens andre lader brugerne være meget passive, dvs. at personalet står for madlavning og andre praktiske opgaver. Fælles for dem er, at de bidrager til den sindslidendes hverdag ved at være et tilbud specielt målrettet dem.

 

 

”Interviewbog: ’Fortællinger om ophold under bjerge’” af Grethe Nielsen 1. oktober 2013 kl. 17.11

Grethe Nielsen anmelder Nis Bjarnhofs interviewbog ”Fortællinger om ophold under bjerge”. I bogen reflekter fem psykiatribrugere over deres liv og den psykiske krise.

 

”En dag på Støtte- og Kontaktcentret af Jonas Aarhøj 3. maj 2011 kl. 10.14

I denne reportage har Jonas Aahøj besøgt Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade i København. I dette socialpsykiatriske tilbud er det blandt andet muligt at male.

 

”Oasen på Gammel Køge Landevej” af Joan Remil Nr. 67, s. 42-43

Joan Remil fortæller om et samværs- og aktivitetshus for psykisk syge, der ligger på Gammel Køge Landevej. Hun skriver om en enkelt dag og om, hvad det betyder for hende at komme der.

 

”Det er nu vi betaler for 11. september” af Klavs Serup Rasmussen Nr. 66, s. 4-6 & 39

Klavs Serup Rasmussen er taget ind til Mændenes hjem og interviewer Klaes, som har boet der i 15 år. Klaes har en dobbeltdiagnose: han tager heroin og er bipolar.

 

”Gastronomisk revy” af Kirsten Sefland Nr. 59, s. 31

Kirsten Sefland har besøgt Aktivitetscenter & Værested Annagade, hvor hun har spist. Hun anmelder maden.

 

”Har du købt nye senge Lars Løkke?” Nr. 58, s. 3

Når kommunalreformen træder i kraft, betyder det ændringer og i værste fald  lukninger af psykosociale væresteder. Derfor har dette nummer af Outsideren væresteder som tema.

 

”Er alle væresteder ens?!” Nr. 58, s. 4

Væresteder defineres, og det viser sig at være en meget varieret størrelse.

 

”Når værestedet bliver et skilsmissebarn af Lars Rahbek Nr. 58, s. 5-6

Lars Rahbek ser på, hvad der sker med værestederne med strukturreformen. Han ser på lukninger af væresteder, og hvad konsekvensen heraf formentligt vil blive.

 

”Væresteder – oaser for psykisk syge midt i storbyens kaos” af Svend Balle Nr. 58, s. 7-9

Svend Balle ser nærmere på nogle væresteder i København og brugerne af dem samt aktiviteterne på dem.

 

”Ikke et værested” af Klavs Serup Rasmussen og Lars Rahbek Nr. 58, s. 10-12

Klavs Serup Rasmussen og Lars Rahbek skriver om Netværkstedet Thorvaldsen, som arbejder med brugerstyring og støtter den enkeltes recovery-proces. Det er ikke et værested, hvor man blot får en kop kaffe, her er man aktiv som bruger. Her får brugerne en nøgle til hoveddøren, så de kan komme og gå, som de vil.

 

”Gastronomisk revy” af Sandra Jessen Nr. 58, s. 31

Gastronomisk revy har besøgt Café Harlekin, som er et jobtræningstilbud til personer, der har haft det psykisk svært, og som skal trænes til at komme i jobtræningstilbud.

 

”Gastronomisk revy” af Ellen Nielsen Nr. 57, s. 31

Gastronomisk revy har besøgt Promenadehuset, som er et værested for psykisk syge. Her anmelder Ellen Nielsen maden.

 

”Gastronomisk revy” af Lars Brams Nr. 56, s. 31

Gastronomisk revy har besøgt Aktivitetshuset i Kochstræde i Odense. Aktivitetshuset er et socialpsykiatrisk dagtilbud.

 

”Gartneri Offside – et frisk pust fra oven” af Klavs Serup Rasmussen og Frank Fog Nr. 55, s. 19-21

Klavs Serup Rasmussen og Frank Fog beretter om Gartneri Offside, som er et aktivitetssted og en blød arbejdsplads for mennesker med psykosocial problembaggrund, førtidspensionister, bistandsmodtagere, efterlønnere og andre.

 

”Gastronomisk revy” af Sandra Jensen Nr. 55, s. 31

Sandra Jensen anmelder Café 24.