Niels har en stor SU-gæld. Han har fået diagnosen bipolar og spørger derfor vores brevkasseredaktør, om han kan få sat gælden ned

Kære Elin

Jeg studerede i perioden 2007 til december 2015. Jeg fik en stor SU-gæld på ca. 300.000 kr. Jeg har været sygemeldt det meste af tiden, siden jeg blev færdig, og jeg har for nyligt fået diagnosen bipolar. Jeg var også sygemeldt flere gange under studiet. Min psykiater siger, at jeg har været syg siden teenageårene og derfor også, mens jeg studerede.
Kan jeg gøre noget for at få bragt gælden ned? Jeg tænker, om der er mulighed for handicaptillæg med tilbagevirkende kraft eller måske nedsættelse, fordi jeg har svært ved at betale gælden nu? Gælden er opstået, fordi jeg brugte meget lang tid på at færdiggøre studiet især på grund af impulsive studieskift og afbrydelser af studiet.

Venlig hilsen
Niels

Svar:

Kære Niels
Tak for dine spørgsmål, som indledningsvis åbner op for flere muligheder:
Handicaptillæg
Et tidligere spørgsmål her i brevkassen, har handlet om, hvor og hvordan man søger handicaptillæg, og hvad der skal til for at få det. Jeg har derfor ridset det op nedenfor.
Hvis man læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som gør, at man har betydelige begrænsninger i evnen til at kunne have et erhvervsarbejde ved siden af studiet, kan man søge at få et handicaptillæg ved siden af SU.
For at kunne komme i betragtning til at få handicaptillæg, skal man have en sygdom eller lidelse, som er lægeligt dokumenteret og være kronisk. Man skal dog være opmærksom på, at afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af symptomerne. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en positivliste over, hvilke diagnoser der udløser handicaptillæg. En bestemt diagnose er derfor ikke ensbetydende med, at der tildeles handicaptillæg. Det vil altså sige, at selvom du måske har kendskab til, at én studerende har fået bevilliget handicaptillæg som følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, alle med samme diagnose er berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til person.
Du spørger, om man kan søge handicaptillæg med tilbagevirkende kraft og fortæller, du sluttede med at studere i december 2015. Hvis man får godkendt sin ansøgning om handicaptillæg, udbetales det med tilbagevirkende kraft fra den måned, hvor man har søgt om det. Der kræves dog, at du skal have modtaget SU i ansøgningsperioden. Men da det er over to år siden, du ophørte med dit studie, ser det altså ikke ud til, at din ansøgning kan godkendes.
Du kan læse mere om, hvordan man søger hos Uddannelse- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Handicaptillæg.
Følgende oplysninger er hentet fra Borger.dk, hvor du også finder relevante blanketter.
Eftergivelse af studiegæld
Hvis du har en stor gæld til det offentlige, har du mulighed for via SKAT at få eftergivet din gæld. Ifølge SKAT skal du dog høre til gruppen ”socialt udsatte”. Socialministeriet definerer socialt udsatte bredt som ”personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets tilbud til borgerne.” Selvom du måske ikke umiddelbart ser dig selv som ”socialt udsat” ud fra denne definition, vil jeg råde dig til, at se det som en mulighed. Ansøgningen sendes til Inddrivelsescentret, som er SKAT´s inkassoafdeling.
Forlængelse af afviklingsperioden af dit SU-lån
Du har mellem 7 og 15 år til at tilbagebetale dit SU-lån. Perioden bestemmes ud fra lånets størrelse. Udbetaling Danmark har mulighed for, på din anmodning, at forlænge din afviklingsperiode. Men der er ingen generelle regler på området, da afgørelsen bliver truffet ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag.
Udsættelse af afviklingsperioden af dit SU-lån
Du kan få udsættelse med betalingen i op til to år ad gangen, så længe ydelsen efterfølgende ikke kommer til at overstige 7.000 kr. månedligt pr. lån. Hvis du har flere statsgaranterede studielån, må den samlede ydelse på lånene gerne udgøre mere end 7.000 kr. månedligt.
Du udsætter din betaling ved at gå ind på Borger.dk og går ind under fanebladet ”Studiegæld”, ”problemer med tilbagebetaling”
Nedsættelse af SU-ydelsen
Du vil i praksis blive bevilget nedsættelse af ydelsen i et år ad gangen. Der er ikke nogen maksimal periode for, hvor længe du kan få bevilget en nedsat ydelse. Det eneste, der tages højde for, er, om den ordinære ydelse kommer til at overstige 6.000 kr. hver anden måned efterfølgende.
For at du finder frem til den bedste løsning for dig, vil jeg råde dig til at læse mit svar grundigt igennem og skrive herind igen, hvis det giver anledning til flere spørgsmål.

Mange hilsner
Elin

Rettelser pr. 11. april: 

Vi bringer en rettelse og tilføjelser i forbindelse med svaret til Niels om reglerne for nedsættelse og tilbagebetaling af SU-gæld. Det er altid dejligt med vågne læsere, der kan bidrage med ekspertviden. Mange tak for det, Kasper Grolin.

Vores brevkasseredaktør, Elin Bonnesen, har undersøgt de faktuelle oplysninger ved personlig henvendelse til Udbetaling Danmark, der siger god for nedenstående rettelser og tilføjelser. Vi beklager at have indhentet oplysninger, der kan have været lidt misvisende i første svar til Niels.

Først bringer vi Kasper Grolins brev. Derefter svaret fra SKAT.

Kære redaktion på Outsideren

Indledningsvist vil jeg gerne rose jer for jeres fine arbejde, og jeres flotte arbejde for folk med diverse psykiatriske diagnoser.

I dag faldt jeg over et brevkassesvar fra Elin Bonnesen til ”Niels” angående om han ”kan få sat sin SU-gæld ned”, og da jeg selv har arbejdet med netop tilbagebetaling af SU-gæld inden det blev flyttet ud af Hovedstaden, anser jeg mig selv for at være lidt af en ekspert.

Derfor kunne jeg også hurtigt se, at Elin ikke har helt styr på reglerne, og desværre får vejledt lidt uheldigt, men med ganske almindelige misforståelser.

For det første kan man først ansøge om eftergivelse af SU-lån, når dette er overgivet til SKAT, hvilket kun sker ved misligholdelse af gælden. Dette betyder, at man skal undlade at betale et afdrag og de deraf følgende (2) rykkere, for endeligt at undlade at bede om at få en opsigelse af afdragsordningen ”annulleret”, hvert af disse trin har et gebyr medført (60 kr. for rykkere, 150 kr. for opsigelsen).

Når gælden så er overført til SKAT, kan man ansøge om eftergivelse, men først på det her tidspunkt tages der stilling til ens ansøgning. Der er altså ingen garantier, førend SKAT har behandlet ens ansøgning. Dette er ekstremt vigtigt, fordi SKAT har en betydeligt højere rente end man får tilbudt ved afdragsordningen igennem Udbetaling Danmark (som vist nok har overtaget området). Renten er diskontoen + 1 procentpoint pr. år, når man har en afdragsordning, men 7,5 % hos SKAT.

Dernæst er der forskellen på et statsgaranteret studielån og SU-lån (type 4, 5 og 6). Alle SU-lån (i folkemunde) har været af typen 4, 5 eller 6 siden 1991, og har det regelsæt, der er det, man generelt snakker om nu om stunder. Statsgaranterede studielån blev tagget under andre forhold og med et andet regelsæt.

Grunden til, at jeg nævner de to forskellige er, at grænsen for størrelsen på afdragene for statsgaranterede studielån er 7.000 kr. pr. måned, hvor det med SU-lån type 4, 5 eller 6 er 6.000 kr. hver anden måned. Denne grænse er vel at mærke alle afdragene tilsammen. Dog holdes statsgaranterede studielån og SU-lån adskilte.

Helt generelt ville man aldrig blive anbefalet at misligholde sit SU-lån, da det er så usikkert, om man kan få eftergivet sin gæld ved SKAT og forskellen i renterne, og man kan ikke blive ført tilbage til den gamle afdragsordning.

Her er svaret fra SKAT:
Du kan godt søge om eftergivelse, selvom gælden ikke er overført til SKAT. Såfremt der gives eftergivelse, vil Udbetaling Danmark overføre gælden til SKAT for videre.
SKAT vurderer eftergivelse af gæld til det offentlige efter reglerne i inddrivelseslovens § 13-14.
Hvis du mener, at du opfylder betingelserne, skal der indsendes et ansøgningsskema og vedlægges dokumentation for de anførte udgifter. Skemaet kan hentes på SKATs hjemmeside under blanketter, blanket nr. 51.005. På sidste side i skemaet kan du læse mere om ordningen.
Når vi har modtaget skemaet, vil vi sende en kvittering for modtagelsen.
Da SKAT modtager mange ansøgninger, vil der ikke kunne fastsættes en tidsfrist for behandlingen af ansøgningen.
Når vi har tilstrækkelige oplysninger om dine forhold, vil vi tage stilling til ansøgningen. Vi vil eventuelt indhente supplerende materiale, hvis vi finder det nødvendigt.
Vi bedømmer ansøgningen ud fra de samme principper, som skifteretten anvender i forbindelse med ansøgning om gældssanering.
Inddrivelse af gælden fortsætter som hidtil, indtil ansøgningen er behandlet.
SKAT Inddrivelse kan til enhver tid foretage udlæg eller iværksætte lønindeholdelse for din gæld, også selv om du har søgt om eftergivelse. 

Du kan stille spørgsmål til Elin Bonnesen på redaktion@outsiderne.dk. Svarene vil blive lagt op på hjemmesiden løbende. Du bestemmer selv, om du vil være anonym.

3 Kommentarer

 1. Janni

  Hej Niels
  Jeg står i nogenlunde samme situation, omend jeg aldrig fik gjort en uddannelse færdig (jeg forsøgte mig med tre forskellige), og min diagnose er borderline.
  Jeg vil råde dig til at tage kontakt til den sociale retshjælp. Jeg har selv været i kontakt med dem, og udover at få udsat tilbagebetalingen på mit su-lån, vil de hjælpe mig med at søge om at få gælden eftergivet. Jeg er sikker på, at de også kan hjælpe dig.
  Mvh Janni

  Svar
 2. Sarah

  Jeg har taget uddannelsen som Hg elev og Hf og sosu elev…. Jeg tog et studielån og betalte det tilbage og så rykkede den til gældstyrlsten og nu ligger der en rente på 8-10% og det er mange penge og min gæld vokser og vokser og snart på 100.000 kr.
  Jeg den mor til 2 børn og drømme og hus og er arbejde men har desværre værelse uheldig med alle mine jobs.. håber i kan hjælpe mig
  Hilsen Sarah

  Svar
  • Outsideren

   Følgende er taget fra https://gaeld.taenk.dk/raadgivning-om-gaeld/gaeldssanering-saadan-goer-du

   Studielån og SU-gæld: Hvordan slettes gælden?
   Studiegæld kan du også søge om at få slettet. Det sker efter reglerne for eftergivelse.

   Hvis du også har gæld til private kreditorer, for eksempel bank, finansieringsselskab eller kontokort, skal du søge gældssanering i stedet for.

   Du vil generelt ikke kunne få eftergivelse, hvis dine økonomiske forhold er uafklarede:

   • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender.

   • Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft rimelig mulighed for det.

   •Du har indrettet dig med henblik på eftergivelse eller.

   • Du stifter ny gæld, efter at eftergivelsessagen er indledt.

   • En ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold.

   Der vil dog altid blive lavet en konkret vurdering i forhold til, hvor lang tid der er gået, siden du for eksempel har stiftet gælden, eller hvis der er andre personlige forhold, som gør sig gældende.

   Du kan finde ansøgningsblanketten her (link til skat.dk https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=108885 )

   Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.