Foreningen Outsideren

Om Outsideren

Outsideren er et tilbud til psykiatribrugere, hvor du kan udvikle dig i et rummeligt redaktionelt miljø
Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiatri og psykisk sygdom med 10.000 læsere om måneden. Indholdet er produceret af mennesker, der har prøvet psykiske lidelser på egen krop og sjæl, og outsideren er således et talerør for folk med psykiatrisk brugererfaring. Vi tilbyder også Danmarks største blogger-univers for psykisk sårbare.

Efter psykisk sygdom er der kun få steder, hvor man igen kan begynde at deltage i samfundslivet. Vi ønsker at synliggøre psykiatribrugeres værdi som mennesker og medborgere. Derfor prøver vi selv at skabe de rammer, der skal til for at komme i gang igen. Vi giver vore frivillige mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem en både meningsfuld, udfordrende og hensynsfuld hverdag på redaktionen.

Som frivillig er du med til at skabe Outsideren, og alt efter kræfter og interesser kan du deltage på forskellige måder, så tilpasser vi opgaverne. Vores erfaring er, at vores frivillige får det psykisk bedre og føler sig mindre isolerede og ensomme.

Outsideren
● Er en arbejdsplads hvor frivillige vejledes af professionelle
● Ønsker at være en ramme for meningsfulde og udfordrende arbejdsopgaver
● Tager hensyn til den enkelte med plads til at have en dårlig dag
● Giver den enkelte stor indflydelse på egne opgaver

Foreningen Outsideren er en humanitær forening drevet af frivillige med psykiatrisk patienterfaring
Foreningen Outsideren har lidt over 600 støttemedlemmer i hele landet, hvoraf 60 aktive frivillige og en lille håndfuld deltidsansatte udgør redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen driver outsideren.dk og udgiver lejlighedsvist Tidsskriftet Outsideren.

På Outsideren beskæftiger vi os konstant med de mange muligheder på trods af en psykisk lidelse der er for at skabe et meningsfuldt hverdagsliv . Siden vi blev stiftet i 1995, har vi gennem udgivelsen af journalistiske artikler og personlige beretninger stræbt efter at fremme forståelsen for sindslidendes livsvilkår for dem, der ikke har prøvet en psykisk lidelse på egen krop. Bestyrelse, daglig ledelse og frivillige har fortrinsvist patienterfaring fra psykiatrien.

Hver anden familie kommer i berøring med psykiatrien, og det er vores overbevisning, at de erfaringer man gør sig i og efter en krise kan være til gavn for alle.

Foreningen Outsideren er 100 % uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Vi finansieres af offentlige tilskud, fondsmidler og støttemedlemsskaber.

Hvordan gør vi?
Efter en psykisk sygdom har meldt sig i ens liv, er der meget få steder, hvor man kan arbejde sig op fra en passiv tilværelse på offentlig forsørgelse til at kunne deltage i samfundslivet som man helst vil.

Derfor har vi de seneste tyve år arbejdet med at skabe de daglige rammer, der skal til for at komme i gang med hverdagen efter en krise eller længerevarende psykisk sygdom. Her kan du gennem frivilligt arbejde udforske, hvad du kan og hvad der er muligt for dig, gennem at medvirke til at producere artikler, tekst og grafisk materiale.

Vi har tilpasset opgaverne, så der er mange forskellige muligheder for at deltage. Og vi ved, at de frivillige, der får brugt Outsideren til alt det, som redaktionsmiljøet kan, oplever at få det psykisk bedre, føler sig mindre isolerede, ensomme og har færre selvmordsforsøg og genindlæggelser. Samtidig kommer 92 % i beskæftigelse, herunder lønarbejde, uddannelse, frivilligt arbejde i andre organisationer m.m.

”Outsideren som arbejdsplads er faktisk meget vigtig i hele sammenhængen, for det er et behandlingsfrit rum, men det er alligevel et rum hvor folk får det bedre, eller tanken bag er, at her kan man helbrede sig selv i en eller anden udstrækning, forstået som at man lever, at man har det godt.” (kilde: Outsideren, et øjebliksbillede af et social entreprenørskabsvirksomhed, CMUK)

Vi håber, at vi bidrager til at rykke ved fordommene om, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse og fremme mulighederne for, at flere kan deltage aktivt i både samfunds- og arbejdsliv på trods af den sårbarhed, der følger med lidelsen. 

 

Outsiderens samarbejdspartnere
Vi lægger vægt på at dele vores erfaringer og samarbejder med alle, der ønsker at forbedre sindslidendes livsvilkår.

  • Outsideren er medlem af PsykiatriNetværket
  • Outsideren samarbejder med Region Hovedstadens Psykiatri om at formidle brugernes egne historier
  • Outsideren arbejder sammen med Infomedia
  • Outsideren er en af ejerne af projekt Din Gode Udskrivning

Vi kunne ikke eksistere uden støtte fra:
(du må også gerne støtte os)

Hvem er vi 3SOM_logo_cmyk_ny_farve