Om outsideren

Foreningen Outsideren er en humanitær forening drevet af frivillige med psykiatrisk patienterfaring

Foreningen Outsideren har lidt over 600 støttemedlemmer i hele landet, hvoraf 60 aktive frivillige og en lille håndfuld deltidsansatte udgør redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen driver Outsideren.dk og udgiver lejlighedsvist Tidsskriftet Outsideren.

Siden vi blev stiftet i 1995 har vi gennem udgivelsen af journalistiske artikler og personlige beretninger stræbet efter at fremme forståelsen for sindslidendes livsvilkår, til de, der ikke har prøvet en psykisk lidelse på egen krop. Samtidig beskæftiger vi os konstant med de mange muligheder, der er for at skabe et meningsfuldt hverdagsliv, på trods af en psykisk lidelse.

Hver anden familie kommer i berøring med psykiatrien, og det er vores overbevisning, at de erfaringer man gør sig i og efter en krise – kan være til gavn for alle.

Om Foreningen Outsideren:

  • Er 100 % uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser
  • Finansieres af offentlige tilskud, fondsmidler og støttemedlemsskaber
  • Bestyrelse, daglig ledelse og frivillige har fortrinsvist patienterfaring fra psykiatrien

Hvordan gør vi:

Efter en psykisk sygdom har meldt sig i ens liv, er der meget få steder, hvor man kan arbejde sig op fra en passiv tilværelse på offentlig forsørgelse til at kunne deltage i samfundslivet som man helst vil.

Derfor har vi de seneste tyve år arbejdet med at skabe de daglige rammer, der skal til for at komme i gang med hverdagen efter en krise eller længerevarende psykisk sygdom. Her kan du gennem frivilligt arbejde udforske, hvad du kan og hvad der er muligt for dig, gennem at medvirke til at producere artikler, tekst og grafisk materiale.

Vi har tilpasset opgaverne, så der er mange forskellige muligheder for at deltage. Og vi ved, at for de frivillige, som får brugt Outsideren til alt det som redaktionsmiljøet kan, oplever at få det psykisk bedre, føler sig mindre isolerede, ensomme og har færre selvmordsforsøg og genindlæggelser. Samtidig kommer 92 % i beskæftigelse, herunder lønarbejde, uddannelse, frivilligt arbejde i andre organisationer m.m.

”Outsideren som arbejdsplads er faktisk meget vigtig i hele sammenhængen, for det er et behandlingsfrit rum, men det er alligevel et rum hvor folk får det bedre, eller tanken bag er, at her kan man helbrede sig selv i en eller anden udstrækning, forstået som at man lever, at man har det godt.”

Vi håber at vi bidrager til at rykke ved fordommene om, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse, og fremme mulighederne for at flere kan deltage aktivt i både samfunds- og arbejdsliv, på trods af den sårbarhed, der følger med lidelsen.

Du kan blive frivillig på Outsideren og arbejde med tekst, foto, layout og administrative opgaver. Som frivillig vil du løbende blive tilbudt uddannelse og sparring fra fagfolk. Kontakt os for at høre mere eller læs mere om det at være frivillig her.

Outsiderens samarbejdspartnere:

Vi lægger vægt på at dele vores erfaringer, og samarbejder med alle, der ønsker at forbedre sindslidendes livsvilkår.

Vi kunne ikke eksistere uden støtte fra:
(du må også gerne støtte os)

Hvem er vi 3SOM_logo_cmyk_ny_farve
Hvem er vi 2