Vi er mange om Outsideren

Der brug for at fortælle om kriserne, vejene tilbage til hverdagslivet og erfaringerne med hvad der gør en forskel – Uanset om du har prøvet psykiske lidelser på egen krop, er pårørende, medarbejder eller bare interesseret. Outsideren er vores egen stemme.

Hver tredje dansker kan i løbet af deres levetid forvente at komme i kontakt med psykiatrien. Siden 2007 er antallet af danskere i kontakt med psykiatrien steget 47 pct., og vi har kun set toppen af isbjerget. Derfor er fortællingerne om, hvad der sker, når man mister grebet om sindet vigtigere end nogensinde.

Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiske lidelser, kriser og oplevelser med de indsatser der skal hjælpe. Vi har over 10.000 læsere om måneden her på hjemmesiden og vores Facebook side. Vi er også Danmarks største blog-univers for psykisk sårbare.

Indholdet er for det meste produceret af mennesker, der har prøvet psykiske lidelser på egen krop – men vi bringer også gerne indlæg af pårørende, fagprofessionelle og folk, der er helt normale.

Vi har to formål:

 • At være et fælles rum, hvor man kan deltage og udvikle sig blandt andre
 • At være et talerør for de mennesker det handler om – uanset hvilke eksperter, der vil tage patent på vores behov og interesser

Derfor skal vi:

 • Være et trygt sted, hvor alle kan fortælle om deres erfaringer og spejle sig i andres – uanset hvad der er sket
 • Være et fællesskab hvor vi undersøger hvilken forandring der er brug for, for at få det bedre
 • Være modige og udvikle nye løsninger sammen

Vi er uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Du har ret til dine meninger og til at bestemme hvad der skal ske for dig

For at lykkes skal vi også:

Vi ved godt langt de fleste mennesker er et sted i den offentlige sektor, når noget går galt i deres liv.
Derfor lægger vi stor vægt på at:

 • Samarbejde og være i dialog med både regioner og kommuner
 • Bygge bro til brugere, pårørende og medarbejderne

Læs mere om hvad vi gør & om vi lykkes

Vores samarbejdsprojekter:

Projekt Din Gode Udskrivning

For at bidrage til gode udskrivelser, har vi sammen med andre brugerforeninger arbejdet for, at når man er indlagt, får man information om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med udskrivelsen og i perioden efter.

Projektet blev støttet af TrygFonden i et samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Samarbejdet har spredt sig til Region Sjælland og Skåne.

Se også www.udskrevet.dk eller bestil Udskrivningsguiden

Etablering af Peer-Netværket Danmark

Peer-Netværket er en medlemsorganisation, der arbejder med at udbrede og kvalificere det peer-faglige arbejde i Danmark.

Se også www.peernet.dk

Don’t Fear the Weird

‘Don’t Fear the Weird’ er en nyskabende tilgang til afstigmatisering, der anvender brugerperspektivet og mainstream Hollywoodfilm til at skabe lokale dialoger om psykisk sygdom. Vi laver filmfestivalen sammen med Psyk Info i Region Hovedstaden og er vilde med samarbejdet!

Se vores film

Og 1.000 andre dejlige ting – altid med gode og dygtige samarbejdspartnere.

Outsideren er en del af samfundet
– her er vores samarbejdspartnere

Vi lægger vægt på at dele vores erfaringer og samarbejder med alle, der ønsker at forbedre vilkårene for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Outsideren er:

Facts om Outsideren

Foreningen er etableret i 1995

Foreningen har hjemme i København, men har bloggere i hele landet.

Vi er en ordentlig bunke frivillige

Line er daglig leder

Vil du være frivillig?

Som frivillig er du med til at skabe Outsideren, og alt efter kræfter og interesser kan du deltage på mange forskellige måder. Vi tilpasser opgaverne så det passer til dig. Skulle du få en dårlig periode, er vi klar når du er klar igen.

Skrive til redaktion@outsideren.dk eller læs mere her

Vores værdier

For at vi kan prioritere i hvad vi gør, følger vi vores værdier om:

 • At synliggøre alt det vigtige vi kan som mennesker og medborgere – også selvom vi ikke altid er på toppen
 • Finde ud af, hvilke rammer, der skal til for at have et godt hverdagsliv og en rolle i samfundet
 • At man kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt gennem en meningsfuld, udfordrende og hensynsfuld hverdag på redaktionen
 • Der skal være en overvægt at mennesker med brugererfaring i vores bestyrelse

Læs mere om vores værdier

Foreningen Outsideren er 100 % uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Vi finansieres af offentlige tilskud, fondsmidler og støtte-medlemsskaber.

Du må meget gerne støtte os – klik for mere

Vi kunne ikke eksistere uden støtte fra:

Hvem er vi 3