Hvad er Outsideren?


Vi er mange om Outsideren

Foreningen Outsideren er en frivillig brugerdrevet forening, hvor mennesker med psykiske lidelser producerer film, artikler og blogindlæg. Vi fortæller om smukke morgener, kriser og vejene tilbage til hverdagslivet.

Vores artikler, blogs m.m. henvender sig til alle – uanset om du har prøvet psykiske lidelser på egen krop, om du er pårørende, fagperson – eller bare interesseret.

Med tiden er vi begyndt at lave meget mere end tekster. Men uanset udtrykket er Outsideren altid et talerør for mennesker, der har haft – eller har – psykisk lidelse.

Outsideren er Danmarks største brugerdrevne online-magasin. Vi skriver om de kriser, vi oplever, de diagnoser, vi får, og hvordan vi oplever mødet med de indsatser, der skal hjælpe. Alle artikler skrives af foreningens frivillige – fra lokalerne i København, og hvor som helst der er internet.

Ud over de personlige erfaringer med psykisk lidelse bringer vi artikler og interviews med pårørende og fagprofessionelle.

Vi har over 10.000 læsere om måneden her på hjemmesiden og vores Facebook side. Vi er også Danmarks største blog-univers, hvor folk med psykisk lidelse deler personlige erfaringer, kommenterer og skriver om det, der ellers ikke er plads til at sige.

Vi laver både det, vi har lyst til, og det, der er brug for. Vi skriver, laver filmfestival og er forlag, når der er brug for det.

Alt hvad vi gør er forankret i Foreningen Outsideren, der har to formål:

 • At påvirke og nuancere debatten omkring den danske psykiatri
 • At være et fælles rum, hvor man kan deltage og udvikle sig blandt andre

Læs mere i vores vedtægter

Foreningen er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

For at lykkes med vores formål skal vi:

 • være et trygt sted, hvor alle har plads til at dele erfaringer og spejle sig i hinanden – uanset hvem vi er, og hvad der er sket
 • være modige og udvikle nye løsninger sammen
 • gøre noget – og ikke bare tale

For at lykkes skal vi også…

Huske, at langt de fleste mennesker primært er i kontakt med den offentlige sektor, når noget går galt i deres liv. Hvis vi skal bære psykisk sårbares stemme, så langt vi kan, skal vi ikke grave os ned, men samarbejde. Derfor lægger vi stor vægt på at:

 • Samarbejde og være i dialog med både regioner og kommuner
 • Bygge bro mellem brugere, pårørende og medarbejderne

Vores samarbejdsprojekter:

Getting Back – Nye skridt i hverdagslivet

’Getting Back’ er et partnerskabsprojekt mellem Foreningen Outsideren og Psykiatrienheden i Københavns Kommune.

Sammen skal vi skabe brobyggende mødesteder, der giver adgang til et netværk og deltagelse i Foreningen Outsideren. Samtidig skal vi i samarbejdet kapacitetsudvikle indsatserne i Huset for Psykisk Sundhed i at inddrage brugerforeninger og frivillighed i deres praksis.

Projektet løber fra 1.10.2019 – 2022.

[Logoet skal vi lige finde på]

Don’t Fear the Weird

‘Don’t Fear the Weird’ er en nyskabende tilgang til afstigmatisering, der anvender brugerperspektivet og mainstream Hollywoodfilm til at skabe lokale dialoger om psykisk sygdom.

Vi laver filmfestivalen sammen med PsykInfo i Region Hovedstaden og er vilde med samarbejdet!

Se vores film & følg med på Facebook!

Etablering af Peer-Netværket Danmark

Peer-Netværket er en medlemsorganisation, der arbejder med at udbrede og kvalificere det peer-faglige arbejde i Danmark.

Er du lønnet eller frivillig peer, kan du melde dig ind i Peer-Netværket – det er gratis.

Se også www.peernet.dk

Projekt Din Gode Udskrivning

For at bidrage til gode udskrivelser har vi sammen med andre brugerforeninger arbejdet for, at når man er indlagt, får man information om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med udskrivelsen og i perioden efter.

Projektet blev støttet af TrygFonden i et samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Samarbejdet har spredt sig til Region Sjælland og Skåne.

Se også www.udskrevet.dk eller bestil Udskrivningsguiden

Outsideren er en del af samfundet
– som er fyldt med gode samarbejdspartnere

Vi lægger vægt på at dele vores erfaringer og samarbejder med alle, der ønsker at forbedre vilkårene for mennesker med psykiske lidelser.

Outsideren er:

Facts om Outsideren

Foreningen er etableret i 1995.

Foreningen har hjemme i København, men har skribenter fra hele landet.

Vi er en ordentlig bunke frivillige.

Line Seier Madsen er daglig leder.

Vil du være frivillig?

Som frivillig er du med til at skabe Outsideren, og alt efter kræfter og interesser kan du deltage på mange forskellige måder.

Vi tilpasser opgaverne, så det passer til dig. Skulle du få en dårlig periode, er vi klar, når du er klar igen.

Skriv til redaktion@outsideren.dk eller læs mere her

Vores værdier

For at vi kan prioritere i, hvad vi gør, følger vi vores værdier om:

 • at synliggøre alt det vigtige, vi kan som mennesker og medborgere – også selvom vi ikke altid er på toppen
 • at finde ud af, hvilke rammer, der skal til for at have et godt hverdagsliv og en rolle i samfundet
 • at man kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt gennem en meningsfuld, udfordrende og hensynsfuld hverdag på redaktionen
 • der skal være en overvægt af mennesker med brugererfaring i vores bestyrelse

Læs mere om vores værdier, der er udarbejdet gennem en række workshops.

Brumlebi & økonomi

Foreningen Outsideren er 100 % uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

Det burde måske ikke kunne lade sig gøre at drive en brugerforening, da mange andre gerne tager patent på, hvad mennesker i udsatte situationer har brug for. Derfor er vi ekstra taknemmelige for offentlige tilskud, fondsmidler og støttemedlemsskaber.

Vi kunne ikke eksistere uden støtte fra: