Fællesskabelse

Fællesskabelse handler om at understøtte de komplekse processer, der skaber og opretholder fællesskaber mellem mennesker. Omdrejningspunktet for Outsiderens fællesskab er fortælling og formidling, men Outsiderens fællesskabelse handler om at holde sig åben for alle mulige måder, hvorpå man kan indgå og understøtte dette.

Intet levende fællesskab kan inkludere alle, men fællesskabelse handler om at inkludere flest muligt, uden at miste det, vi er fælles om.

Praktisk består fællesskabelsen i at sikre sammenhæng mellem de formelle aktiviteter, der knytter sig til foreningens aktiviteter som talerør og formidlingsplatform og de uformelle aktiviteter, der i høj grad også binder os sammen. Derfor skal der være tid til en snak ved kaffemaskinen og over frokosten. Og generelt tid til at få en fælles føling med hinandens tilværelser på tværs af alle dem, der kommer i foreningen.

Af faste fællesskabende aktiviteter har vi Filmklub, Brætspilscafé og bagehold. Med jævne mellemrum tager en flok til faglige, kulturelle eller sociale arrangementer ude i byen. Vi har månedlige intromøder, hvor nytilkomne indføres i forenings formål og mulighederne for deltagelse. Sidste fredag hver måned har vi desuden et åbent fællesarrangement, hvor alle foreningens medlemmer og ansatte mødes over socialt samvær. Medlemmerne kan i øvrigt bruge lokalerne til relevante fællesskabende aktiviteter, når det er muligt.

Samskabelse & fællesskabelse med andre
Vi bor sammen med foreningerne Håb i Psykiatrien, SIND København, ADHD København og RecoveryLab, og har stort netværk med andre foreninger og indsatser i det offentlige. (Se også brobygning.) Det nære fællesskab med andre giver en masse muligheder og styrker vores fælles formål.

Politisk er vi en del af Psykiatrialliancen og Psykiatrinetværket, hvor vi sammen med andre organisationer kæmper for bedre vilkår for psykiatribrugere og psykisk sårbare.

Ønsker du mere specifik viden om Outsiderens fællesskabelse, læs også:

Sådan tager vi imod nye