Outsiderens Bestyrelse

Outsiderens bestyrelse

Foreningen Outsiderens arbejde ledes af en bestyrelse på 7-9 personer, som er sammensat af foreningens medlemmer og valgt på generalforsamlingen. Der skal altid være et flertal af psykiatribrugere i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Klavs Serup Rasmussen (formand)
  • Michael Zittergong (næstformand)
  • Nis Bjarnhof
  • Benjamin Pedersen
  • Emil Boris Lauritzen
  • Sofie Palbo
  • Olivia Lund

Bestyrelsen udgøres af medlemmer af redaktionen og folk udefra med engagement og interesse i psykiatriområdet – enten med en faglig baggrund eller af personlig erfaring. Bestyrelsen beskæftiger sig ikke med det redaktionelle indhold af bladet, men fokuserer på de overordnede forhold for driften af foreningen.

Det er bestyrelsen, der koordinerer ansøgninger til fonde, puljer m.v. og tager beslutninger i forhold til nye projekter og budgetter.

Bestyrelsen mødes ca. fire gange årligt. Der pålægges ikke bestyrelsen opgaver ud over at deltage i møder – resten foregår på basis af det enkelte bestyrelsesmedlems initiativ.

Hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte foreningens formand, med en beskrivelse af din interesse for at deltage i bestyrelsens arbejde. Skriv til foreningens formand på ksr@outsideren.dk

Vi optager medlemmer løbende. Kandidater til bestyrelsen opstilles til generalforsamlingen for derefter at blive indvalgt.

Se også vores vedtægter.


Foreningen Outsiderens protektor er journalist Morten Bohr

Morten var med til at indføre New Journalism i Danmark som chefredaktør for månedsbladet Press.

I en årække var Morten med til at redigere og udgive Tidsskriftet Outsideren.

I den årrække blev Outsideren indstillet til Cavling-prisen, men modtog den ikke.

Morten er derfor den eneste i foreningen, der har modtaget prisen for ‘en radikal fornyelse af dansk magasinpresse. Den journalistiske standhaftighed, udholdenhed og grundighed…savner sidestykke i dansk presse.’ (link, 1987)

Processed with VSCOcam with m5 preset

Sidst opdateret februar 2020