Outsiderens Bestyrelse

Outsiderens bestyrelse

Foreningen Outsiderens arbejde ledes af en bestyrelse på 5, 7 eller 9 personer, som er sammensat af foreningens medlemmer og valgt på generalforsamlingen. Der skal altid være et flertal af psykiatribrugere i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer

  • Klavs Serup Rasmussen (formand)
  • Nis Bjarnhof
  • Emil Boris Lauritzen
  • Sofie Palbo
  • Mette Wiese
  • Lene Hermann
  • Nanna Ohlsen
  • Lars Ploug
  • Mogens Lebeda

Bestyrelsen udgøres af medlemmer af redaktionen og folk udefra med engagement og interesse i psykiatriområdet – enten med en faglig baggrund eller af personlig erfaring. Bestyrelsen beskæftiger sig ikke med det redaktionelle indhold af bladet, men fokuserer på de overordnede forhold for driften af foreningen.

Det er bestyrelsen, der koordinerer ansøgninger til fonde, puljer m.v. og tager beslutninger i forhold til nye projekter og budgetter.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Der pålægges ikke bestyrelsen opgaver ud over at deltage i møder – resten foregår på basis af det enkelte bestyrelsesmedlems initiativ.

Hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte foreningens formand med en beskrivelse af din interesse for at deltage i bestyrelsens arbejde. Skriv til foreningens formand på ksr@outsideren.dk

Vi optager medlemmer løbende. Kandidater til bestyrelsen opstilles til generalforsamlingen for derefter at blive indvalgt.

Se også vores vedtægter.


Sidst opdateret september 2020