Outsiderens Bestyrelse

Foreningen Outsiderens arbejde ledes af en bestyrelse af op til 9 medlemmer – én formand og op til 8 medlemmer, som er sammensat af foreningens medlemmer og valgt på generalforsamlingen. Der skal altid være et flertal af psykiatribrugere i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand
Lars Ploug: lars@outsideren.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Kenneth Ekstrøm (næstformand)
Mogens Lebeda (kasserer)
Mette Wiese
Jesper Munk Hansen
Michael Zittergong
Jonas Vejdegren
Eva Nordhald

Bestyrelsen udgøres af medlemmer af redaktionen og folk udefra med engagement og interesse i psykiatriområdet – enten med en faglig baggrund eller af personlig erfaring. Bestyrelsen beskæftiger sig ikke med det redaktionelle indhold af bladet, men fokuserer på de overordnede forhold for driften af foreningen.

Det er bestyrelsen, der koordinerer ansøgninger til fonde, puljer m.v. og tager beslutninger i forhold til nye projekter og budgetter.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Der pålægges ikke bestyrelsen opgaver ud over at deltage i møder – resten foregår på basis af det enkelte bestyrelsesmedlems initiativ.

Hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte foreningens formand med en beskrivelse af din interesse for at deltage i bestyrelsens arbejde. Skriv til foreningens formand på redaktion@outsideren.dk

Vi optager medlemmer løbende. Kandidater til bestyrelsen opstilles til generalforsamlingen for derefter at blive indvalgt.

Se også vores vedtægter.