Magasingruppen

Om Magasinet Outsideren

Som du sikkert allerede ved, er Outsideren – blandt mange andre ting – et magasin, der løbende deler historier om livet med psykiske udfordringer. Fortællinger som, i modsætning til de mange tørre statistikker, patientskemaer og videnskabelige rapporter, kan give mennesker et indblik i det levede liv med psykiske lidelser. Herigennem er vores vision at give psykisk syge og sårbare mennesker en stemme, som kan være med til at nedbryde den stigmatisering, der til stadighed finder sted.

Foruden den løbende online-publicering udgives magasinet i trykt form én gang årligt.

Kunne du tænke dig at skrive for Outsideren?
Har du også lyst til at dele dine historier om livet med psykiske udfordringer? Så giver vi meget gerne en hjælpende hånd til hele skriveprocessen. Om du ønsker at skrive selvbiografiske fortællinger, noveller, nyhedsartikler, boganmeldelser, debatindlæg, portrætter, digte eller andet, så er du meget velkommen,både som begynder og erfaren skribent. Der er ikke noget krav om et vist antal historier til specifikke deadlines … slet ikke. Det vigtigste er bare, at lysten til på et tidspunkt at dele en eller flere historier.

Som Outsider-skribent har du både mulighed for at deltage i workshops, blive en del af vores såkaldte magasingruppe, få personlig sparring og benytte vores åbne skriveværksted. Nedenfor følger en kortbeskrivelse af de enkelte tidbud, samt Outsiderens skrivecoach. 

Skriveworkshops
Du har mulighed for at deltage i et Workshop-forløb, som kører over 3 gange og omhandler hele processen fra idéudvikling til færdig tekst. I første workshop snakker vi om idéudvikling og vinkling, i anden workshop gennemgår vi opbygning af tekster og tredje workshop handler om sprog og skrivning. Workshoppene foregår tirsdage kl. 12.30 til 15 med 14 dages mellemrum, så man har tid til at fordøje og arbejde med det, man har lært. Forløbet kører 2-3 gange halvårligt, næste gang med start tirsdag d. 2. november 2021.

Åbent skriveværksted
Hvis du har lyst til at arbejde med dine idéer og tekster i andre omgivelser end hjemme, så kan du hver torsdag kl. 11-15 være i Outsiderens lokaler. Den første lille times hjælpes man i gang med lidt opvarmning og snak efter behov og derefter arbejder man selvstændigt. Man kan frit komme og gå indenfor tidsrummet.

Magasingruppen
Magasingruppen er for skribenter, der har deltaget i workshop-forløbet og gerne vil gå videre med at skrive Outsider-historier. I Magasingruppen mødes vi ca. én gang månedligt og gennemgår forskellige temaer efter lyst og behov. Her kan man vende tanker og idéer, op- og nedture, få repeteret værktøjskassen man har bygget op gennem workshop-forløbet eller der kan blive præsenteret nye teknikker og tilgange.

Individuel sparring
Når man har været igennem workshop-forløbet og gerne vil gå videre med at skrive tekster til magasinet, så vil der være mulighed for personlig sparring. Med udgangspunkt i den enkelte tekst kan vi tale om alt fra opbygning og indhold, vinkling, sprog, skriveteknikker m.m.

Skrivecoachen
Outsiderens skriveansvarlige hedder Jannie Holm Audebo. Hun kommer fra en baggrund som journalist, underviser og PR-ansvarlig i teater- og filmbranchen,. Derforuden har hun selv erfaringer med psykiatrien og livet med psykiske udfordringer.

Herudfra brænder hun for at støtte andre psykisk syge og sårbare mennesker i at få en stemme, i en proces hvor udviklingen af deres fortællinger ikke bare kan bidrage med konkrete skriveredskaber, men samtidig åbne nye perspektiver i livet.

Dato og tidspunkt
Torsdage kl. 11 – 15
Åbent skriveværksted
Tirsdage kl 12.30 – 15
Workshopforløb over 3 gange. Kører 2 gange halvårligt. Næste forløb: d. 2., 16. og 30. nov.
Magasingruppen
Fortsætterhold 1 gang månedligt
Individuel sparring på tekster til Outsiderens magasin efter aftale.
Kontakt skrivecoach Jannie Holm Aiudebo på mail: jannie@outsideren.dk.