Redaktionsmøder & Åben redaktion

Ugen starter i Outsideren
Start ugen i Outsideren med Åben Redaktion og/eller ugens Redaktionsmøde. Begge dele er åbent for alle Outsidere. Møderne foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære med indlagte pauser.

Åben redaktion – Mandag kl. 10-12
Her mødes vi til en uformel snak om aktuelle temaer vedrørende psykiatri og samfund. Nogle gange ser vi et nyhedsindslag, en kortfilm eller lignende. Der kan også sparres om artikelideer. Det finder sted i Outsiderens kantine, men det er også muligt at finde en stilleplads til skrivning. Du kan få sparring på dine tekster og ideer, og du kan hjælpe andre med at færdiggøre deres. Vi får også sommetider besøg udefra eller nogen holder interessante oplæg om Outsider-temaer.

Åben Redaktion er for dig, der ønsker at uformelt samvær med andre outsidere, at finde nogen at dele ideer med, eller bare ønsker at snuse lidt til arbejdet med formidling af brugererfaringer fra psykiatrien.

Redaktionsmøde – Mandag kl. 13-14.30
Redaktionsmøderne er åbne for alle, der ønsker at bidrage til det redaktionelle arbejde i Outsideren. Her snakker vi mere formelt om idéer til tekster og lign. til outsideren.dk og vores fysiske blade. Vi gennemgår desuden indkomne henvendelser til redaktionen. Redaktionsmødet starter med en “redaktionel runde”, der omhandler alt, der har at gøre med vores virke som tidsskrift og formidlingsplatform. Den anden del af mødet handler om “Nyt fra foreningen, de frivillige og vores omverden”, hvor der orienteres om nyt fra foreningen, de frivillige og vores omverden, ligesom der altid er åbenhed overfor forslag til nye initiativer.

Redaktionsmøderne er for dig, der har lyst til at holde dig orienteret om foreningens arbejde, engagere dig og debattere aktuelle emner inden for psykiatrien, brainstorme, lave interviews eller andet redaktionelt arbejde.

Her fortæller Outsiderens tidligere leder om Outsiderens redaktionsmøder
(Bemærk: forældet mailadresse i video)