Redaktionsmøder & Åben redaktion

Har du lyst til at bidrage til Outsiderens redaktionelle arbejde?
Mandage i Outsideren holder vi det ugentlige redaktionsmøde, som er åbent for alle. Møderne foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære med indlagte pauser. Redaktionsmøderne er for dig, der har lyst til at holde dig orienteret om foreningens arbejde, engagere dig og debattere aktuelle emner inden for psykiatrien, brainstorme, lave interviews eller andet redaktionelt arbejde.

Du kan få sparring på dine tekster og ideer, og du kan hjælpe andre med at færdiggøre deres. Efter behov kan vi holde oplæg i artikelskrivning, interviewteknikker mm. Derudover orienterer vi kort om nyt fra foreningen, de frivillige og vores omverden, ligesom der altid er åbenhed overfor forslag til nye initiativer, som er i de frivilliges interesse at gennemføre.

Her fortæller Outsiderens tidligere leder om Outsiderens redaktionsmøder
(Bemærk: forældet mailadresse i video)

Redaktionsmøde
Mandag kl. 13-14.30
Redaktionsmøderne er åbne for alle, der ønsker at bidrage til det redaktionelle arbejde i Outsideren. Her snakker vi om nye idéer til tekster og lign. til outsideren.dk og vores fysiske blade og gennemgår indkomne henvendelser til redaktionen

Åben redaktion
Mandag kl. 10-13
Her kan man komme forbi og sidde og arbejde på sine projekter, sparre om ideer med andre over en kop kaffe og i det hele taget få en fornemmelse af Outsideren og vores fælles sag.

Ansvarlig for redaktionsmøderne
Boris Lauritzen
Leder og ansvarshavende redaktør
boris@outsideren.dk