Redaktionen

Outsideren er et tilbud til psykiatribrugere, hvor du kan udvikle dine kompetencer som frivillig i et rummeligt redaktionelt miljø

Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiatri og psykisk sygdom, produceret af mennesker, der har prøvet psykiske lidelser på egen krop og sjæl. Outsideren er et talerør for folk med psykiatrisk brugererfaring. Outsideren tilbyder også Danmarks største blogger-univers for psykisk sårbare.

Outsideren udkom første gang som et trykt blad i 1995 og er i dag et online-magasin. Vi ønsker at afstigmatisere psykisk sygdom og udbrede kendskabet til sindslidelser gennem seriøs og professionel formidling, hvor psykiatribrugere selv kommer til orde. Med det formål udgiver vi artikler, personlige beretninger, blogs, noveller, digte, tegninger, billeder og videoer om tilværelsen som psykisk syg.

Outsideren
● Er 100 pct. uafhængig af økonomiske, politiske og religiøse interesser
● Formidler kendskab til psykiatri, sindslidelser og at kunne komme sig
● Ønsker at nedbryde tabuer som talerør for en udsat gruppe
● Er en arbejdsplads hvor frivillige coaches af professionelle
● Ønsker at være ramme for meningsfulde og udfordrende arbejdsopgaver
● Tager hensyn til den enkelte med plads til at have en dårlig dag
● Giver den enkelte stor indflydelse på egne opgaver

Bliv frivillig på Outsideren!

Som frivillig på Outsideren kan du arbejde med journalistik, blogs, digte, noveller, billeder, grafik, web, video, street art og administration. At være frivillig hos os er en måde at udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Vores rummelige arbejdsmiljø er et unikt springbræt for mennesker, der har svært ved at ”passe ind” andre steder.

Vil du være frivillig, så skriv til os på mailen: redaktion@outsideren.dk

Der er mange måder at deltage på. Som frivillig er du en del af Outsiderens redaktion. Gruppen er åben for nye medlemmer, hvad enten du kan lægge lidt eller meget arbejde i det. Bor du langt væk, kan du deltage via e-mail.

Som frivillig kan du
● Deltage i vores journalistiske skriveværksted
● Skrive artikler eller få din egen blog til dine tanker og oplevelser
● Få individuel sparring og løbende feedback på artikler og ideer
● Arbejde med tekst, foto, grafik, web og video
● Arbejde kreativt med street art og andre alternative udtryksformer
● Prøve dig selv af i et rummeligt redaktionsmiljø
● Tage ansvar og få ansvar

Du kan støtte Outsideren
● som frivillig
● som støttemedlem
● med et økonomisk bidrag
● ved at følge os på Facebook

Det sker fast på Outsideren
Redaktionsmøde: Mandag kl. 13.00 – 14.30
Videoværksted: Mandag kl. 17.30 – 20
Skriveværksted I og II: Torsdag kl. 13 – 16, 17 – 20
Street art værksted: Tirsdag kl 13 – 15

Outsideren
Vesterbrogade 103, 1620 Kbh. V.
Åben: man-tor kl. 10-15, tlf. 8111 7664
Mail: redaktion@outsideren.dk