fwef ef wer wfef w

Talerør og formidling

Kernen i Foreningen Outsideren er at være talerør og formidlingsplatform for brugerdrevet journalistik.

Vi arbejder for, at vores samfund lytter til og anerkender sårbare og udsatte stemmer – ikke kun fordi de er udsatte og kan have brug for hjælp, men fordi de har styrke og ofte siger noget helt centralt om vores samfunds mangler, og om vores systemer, der altid kan forbedres og indrettes, så færre falder udenfor.

Boris, leder og ansvarshavende redaktør

Outsideren skal ikke ses som en form for modmagt overfor det bestående, men som psykiatribrugeres og psykisk sårbares fælles stemme og appel om anerkendelse og demokratisk medmagt til at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund for alle.

Under mottoet ’Ser psykiatrien indefra’ understøtter Outsideren psykiatribrugeres og psykisk sårbares demokratiske stemme og skaber grobund for at flere får modet til at skrive og tale generelt og kvalificeret fra udsatte og sårbare positioner.

Som talerør er vi nordens største bloggermiljø for psykiatribrugere, hvor vi giver mennesker mulighed for at dele deres personlige fortællinger og perspektiver med omverdenen.

Som formidlingsplatform udgiver vi Magasinet Outsideren, online og på tryk, afholder temaarrangementer og deltager aktivt i den offentlige debat. Desuden har vi mangfoldige samarbejder med andre frivilligorganisationer og med det offentlige, hvor foreningens frivillige og medarbejdere bidrager med deres erfaringer, viden og ekspertise. (Se også fællesskabelse og brobygning.)

Af praktiske aktiviteter har vi åbne redaktionsmøder, skrivehold, skriveworkshops, kreahold, filosofihold, fotohold, bogklub, kortfilms- og videoproduktion, podcastproduktion, debat- og temaarrangementer. Derudover oprettes der løbende arbejdsgrupper til at løfte enkelte opgaver og projekter såsom reportager, foredrag, temaarrangementer og lignende.