Generalforsamling i Foreningen Outsideren

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Outsideren. Den foregår i vores nye lokaler i Heimdalsgade 37, 1. sal, 2200 København NGeneralforsamlingen er vores højeste myndighed, og det er her vi bl.a. godkender både regnskab og budgettet for det kommende år, vælger bestyrelsesmedlemmer og behandler indkomne forslag.Alle kan deltage i generalforsamlingen. Du har stemmeret, hvis du er aktiv i foreningen – enten fysisk eller som blogger.Dagsordenen, som er bestemt af foreningens vedtægter, er:1.       Valg af dirigent2.       Valg af referent3.       Formandens beretning4.       Virksomhedens beretning5.       Revisors fremlægning af virksomhedens regnskaber6.       Fremlægning af virksomhedens budget – herunder fastsættelse af kontingent7.       Indkomne forslag8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter9.       Valg af revisorer10.     EventueltForslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til vores bestyrelsesformand Lars på lars@outsideren.dk

Hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen, må I meget gerne melde det på forhånd til daglig leder Line på line@outsideren.dk, så vi ved hvor mange vi bliver og af hensyn til indkøb af aftensmad, snacks og lign.
Vi glæder os til at se jer ☀

De bedste hilsner,

Outsiderens bestyrelse