Foto: Nanna Buch-Ohlsen

Udstilling på Østerbro Bibliotek skal nedbryde tabuet om psykisk sygdom

På Østerbro Bibliotek kan man fra den 7. maj opleve udstillingen ”Fra en psykiatrisk indlæggelse” af fotokunster og skribent Nanna Buch Ohlsen. Udstillingen består af fotos, som er taget på åbne og lukkede afdelinger i psykiatrien. Billederne viser ærligt en personlig oplevelse i en sårbar tid

Af Louise Kristensen, skribent for Outsideren

Med udstillingen vil Nanna gerne give et indblik i en verden, som for mange er lukket og svær at forstå:

Foto: Cæcilie Brix, bibliotekar og litteraturformidler.

– Det kan være meget dystert og uhyggeligt. Det kender alle mennesker, også når man ikke er psykotisk. Man kan blive blind på den verden, man færdes i, blind på sig selv. Det er måske også derfor, man er havnet der, hvor man er psykotisk og psykisk syg. At der har været så megen smerte, at det har tage galopperende fart i ens forestillingsverden, i hele ens oplevelse, siger hun.

Psykiatriens tremmer
Flere af Nannas billeder viser tremmer, som er en del af arkitekturen på psykiatriske afdelinger for at skærme mod selvskade. For mange indlagte kan tremmerne blive symbol på indespærring, måske en følelse af forræderi. At det, der skal være en hjælp, kan føles som et fængsel. Det blev normbrydende i Nannas tænkning at kunne se kritisk på forholdene.

– Hvorfor har vi det hverdagsliv, vi har, og hvad er et menneske værd? Det var nogle af de centrale spørgsmål, der meldte sig i perioden, fortæller Nanna.

Men efterhånden som hun arbejdede med billederne, begyndte lyset også at træde frem i dem. I perioderne under indlæggelserne holdt Nanna imidlertid sine billeder for sig selv.

– Det var en dybt personlig oplevelse og involveret i svære psykologiske forhold, som jeg ikke havde lyst til at dele eller snakke om, siger Nanna.

– Den måde, jeg tolkede verden på, var meget udsat. Jeg havde jo brug for andre mennesker. Men det var jo kompliceret af alle mulige forhold og strukturer i systemet. Forhold hos mig selv og omkring, hvordan man har indrettet de her systemer.

Foto: Nanna Buch-Ohlsen

Nedbrydning af tabuer på Østerbro Bibliotek
Nanna er vokset op på Østerbro og gået på Bordings Friskole. Det betyder meget, at fotoudstillingen kommer op at hænge på Østerbro bibliotek. Som en kærlig hilsen til den by, hun havde en stærk tilknytning til som barn og ung. Hun har et ønske om at dem, der ikke er psykisk syge, og dem, der lever med en psykisk sårbarhed, kan nærme sig hinanden. Vise at der ikke er så meget skam forbundet med det.

– Det kunne jeg håbe. Det er ikke mere vildt end, at vi kan pege det ud og forholde os til det, siger hun.

Cæcilie Brix er tidligere bibliotekar på Østerbro bibliotek og initiativtager til udstillingen. Hun fortæller, at da biblioteket er en offentlig vidensinstitution, har alle ret til at bruge det. Også sårbare grupper som kan føle sig utrygge ved at færdes i et offentligt rum.

– Det er vigtigt at sørge for at vores offentlige institutioner bliver indrettet efter brugernes behov. Man kan godt tro, at man ved noget om psykisk sygdom eller en sårbar gruppe, men man bliver nødt til at høre deres stemme, og det prøver jeg med samarbejdet. Det er dem, der har udfordringen, der skal fortælle, hvordan man gør.

Outsideren ser psykiatrien indefra
For tiden er Nanna optaget af at skrive, læse og formidle, blandt andet gennem Outsideren på Sortedam Dossering 81. Outsideren er en frivillig brugerdrevet forening, hvor mennesker med psykiske lidelser producerer film, artikler og blogindlæg om psykiatrien set indefra.

– Det at være i en sammenhæng, hvor man er en del af noget samfundsforandrende, noget samfundsrelevant, der dækker det liv, vi har, hvad der sker, og hvordan vi udtrykker os, skaber glæde. Det vil jeg gerne være en del af, siger Nanna.Faktaboks
Nanna Buch Ohlsens udstilling kan ses fra d. 10. maj til d. 29. maj på Østerbro Bibliotek, Jagtvej 227.

Der er fernisering d. 16. maj kl. 16.

Læs mere om udstillingen på Kultur Ø’s hjemmeside:
https://kulturoe.kk.dk/det-sker/oesterbro-toer-mangfoldighed/fra-en-psykiatrisk-indlaeggelse

Facebook-event
https://www.facebook.com/events/393940399413523