Bogomtale: Hvad er angst og stress? – af Poul Videbech og Raben Rosenberg

Speciallægerne i psykiatri, Poul Videbech og Raben Rosenberg, sætter med bogen ”Hvad er angst og stress?” fokus på psykiske sygdomme og lidelser på en faktuel og oplysende måde. Deres indgangsvinkel er, udover deres virke, at give læseren et indblik i de mange former for angst og stresssygdomme, der kan diagnosticeres og behandles i dag. Det fortæller de blandt andet om i deres indledning, som er superinteressant og som mig giver lyst til at læse videre.

Af Maria Wendt

Bogen er på 300 sider og inddelt i 17 kapitler med afsluttende konklusion og forslag til videre læsning i form af henvisninger til andre bøger og hjemmesider, der behandler det omtalte emne. Der bliver gået tæt på både sygdommene, årsagerne, omkostningerne, behandling, forebyggelse, afstigmatisering, pårørende, etik og jura.

Den rette behandling
Forfatterne viser med grafer, figurer og cases, hvordan det enkelte individ kan blive ramt af enten stress eller angst, og hvordan vedkommende kom igennem forløbet med den rette behandling, men også, hvad der sker, hvis ikke man får den rette behandling i tide. Det er klart bogens styrke.

Videbech og Rosenberg udviser en oprigtig interesse for de patienter, der har bidraget med viden, konsekvenser og de samfundsmæssige omkostninger, der medfølger, men også for de mange behandlingsmuligheder, der findes; både medicinsk og alternativt. Derudover kommer de med en vis udstrækning med deres egne meninger og holdninger til dette; det gør de på en pæn måde, men man er ikke i tvivl om, hvad de to læger mener.

Endnu en ting, der er med til at styrke bogen, er kapitlerne om afstigmatisering og de pårørendes rolle.  Hvad er det egentlig, der sker, når vi går ned med stress og angst? Hvorfor er der så mange børn og unge, der udredes for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år? Og hvad med de pårørende?

Hele familien bliver også ramt
De bliver som regel sat i baggrunden for den syge, men det er ikke kun et individ, der bliver ramt; det er lige så meget familien. Bogen er baseret på fakta, evidens og undersøgelser, og giver læseren et bredere indblik i et samfund, som forventer mere end, hvad man kan yde, og et sundhedssystem og psykiatri, der er presset til bristepunktet.

”Hvad er angst og stress?” er en vigtig og relevant bog, der kan bruges og være et stærkt element i den debat, der allerede er i gang.

Kan læses af både fagfolk og den almene dansker. En bog, der giver os endnu mere viden, men også stof til eftertanke.

Bogen er udgivet på FADL’s forlag og kan købes på forlagets hjemmeside. Pris: 299,95,- kr.
https://fadlforlag.dk/produkt/hvad-er-angst-og-stress/