Er du voksent barn af en alkoholisk eller dysfunktionel familiie? Så er der stor hjælp at hente

Mit største problem har ikke været min psykiske lidelse.

Det var de negative følger af at være vokset op i en alkoholisk og dysfunktionel familie, som havde påvirket mine tanker og følelser.

Problemet var, at min opvækst havde påvirket mine tanker negativ, og at jeg var kommet til at føle mig ufri blandt andre mennesker. Jeg følte mig låst og bundet.

Det sværeste i mit liv har været mine negative tanker.
At overkomme mit lave selvværd, min frygt for andre mennesker og autoritetsfigurer.

Jeg var konstant på vagt for, hvad andre tænkte om mig, og det påvirkede mig meget på arbejdsmarkedet blandt kollegaer.

Jeg var i frygt, ængstelse, kontrol og perfektionisme. Panisk angst for at fejle og blive forladt og for at vise, hvem jeg var.

Hjælpen ud af mit selvs lænker kom af, at jeg begyndte at komme i et selvudviklingsprogram, ACA, der er for voksne børn af alkoholikere og dysfunktionelle familier.

Genkendelsen på møderne, og de andres åbenhjertede delinger, var stor, og jeg følte miig hjemme der, for der var nogen, som havde det præcis som jeg. For første gang kunne jeg være helt ærlig og dele om mine tanker, følelser og liv. Jeg blev mødt med forståelse.

Møderne er gratis at gå til, og der er møder rundt om hver dag. Alle er anonyme og velkomne uanset baggrund.

Man kan vælge at gå til møderne og bare at lytte, men man kan også komme i en gruppe, hvor man sammen studerer den litteratur, der er for netop voksne børn af alkoholikere og dysfunktionelle familier. Vi har ofte samme symptomer og mistrivsel.

Det er også muligt at få en sponsor, som man kan ringe til, som støtter en i sin udviklingsrejse.

Skulle du være interesseret, kan du på nettet google

www.aca-danmark.dk

Der kan du læse mere, og se, hvor der er møder.

Hvis du kan genkende dig selv i mine beskrivelser, vil jeg bare sige, at det er muligt at blive følelsesmæssigt fri, og genfinde sit selvværd.

ACA har været en af de største gaver til mit liv.

Held og lykke til din udviklingsrejse!