fra bestyrelsen

Seneste bestyrelsesmøde er afholdt 19. marts 2014

Såfremt der er spørgsmål til bestyrelsens arbejde, bedes du henvende dig til redaktionen.