Sindnet.dk tog pulsen på psykiatrien den 30/9 2008

Den 30/9 2008 var det, den 3. event af synlighedsarrangementer for ” Vi ønsker bedre vilkår”, som foregik i Århus.

Det blev en spændende eftermiddag med masser af gå-på-mod fra oplægsholdere, fra panelet og ikke mindst fra publikummet.

Her er referatet.

Høring om psykiatrien den 30/9 2008
Kl. 14.00 bød Gry Trust Metz velkommen til den 3. event af synlighedsarrangementer for ” Vi ønsker bedre vilkår” i De Frivilliges Hus i Århus.
Det blev en spændende eftermiddag med masser af gå-på-mod fra oplægsholdere, fra panelet og ikke mindst fra publikummet.

Indtil kl. 14.30 havde man lejlighed til at falde ro og snakke med hinanden, mens man kunne få gratis kaffe, kage og småkager. I denne høring om psykiatri havde man sat fokus på psykisk syge med indvandrerbaggrund, tid til den enkelte, det at gå imod det etablerede psykiatriske system og den svære vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Den første var Kai Myrthue, som arbejder i Biffen, et socialpsykiatrisk værested i Århus Vest der efterhånden har fået mange brugere med anden etnisk baggrund end Dansk. Han kunne fortælle, hvordan de kom ind på folk i Gellerup-området, ved opsøgende arbejde. Desuden fortalte han, at når de kom i kontakt med folk, som har/havde tilknytning til islam som indeholder en meget stor tabuisering i forhold til det psykiatriske, måtte de benytte andre ord end “psykiatri” og “sindslidelse” for ikke at skræmme dem væk. Han fortalte endvidere om hvordan forældrene i Gellerup, blandt andet kunne bruge Biffen til at mestre forældrerollen, også over for de mere aggressive unge.

Den næste var Birgitte Thorup fra Kirkens Korshær, som fortalte om folks psykoser, der kommer væltende ud når de kommer til Kirkens Korshær, fordi at det der er acceptabelt. Endvidere fortalte hun også Kirkens Korshær har tid til at være tilstede hos den enkelte. Publikum lyttede med stor respekt da hun talte om det at være til gavn for mennesker med svære psykiatriske diagnoser og ikke mindst da hun fortalte at hun fra tid til anden oplevede, at hun også selv kunne have gavn af brugerne og at kunne lære forskellige ting af/fra dem. En skummadras i et hjørne kan rumme tryghed i varmestuen, hun fortalte at det ofte handler om tryghed og at det ikke er altid, de der kommer i varmestuen har brug for- eller lyst til at tale, men at de har brug for tryghed til at klare sig gennem natten med deres psykoser og svære problemstillinger.

Den tredje oplægsholder var tidligere overlæge Julius Nissen (Overlæge og tidligere ansat som leder af en distriktspsykiatri i det tidligere Ribe Amt). Han fortalte om at han  mere eller mindre var afsat fra sit arbejde, fordi han gik i mod det etablerede psykiatriske system. Han mente bl.a. at der skal en levevilkårsundersøgelse for psykisk syge (især for de unge) i gang med det samme. Folk i salen lyttede intenst mens han fortalte om de omkostninger de havde haft for ham, han mente at førhen var magtrelationen på psykiatrisk sygehuse faderrollen, men at det nu var en moderlig relation “Jeg kan se du har det skidt, tag din medicin”. Han opsatte det som var det en Bermudatrekant mellem Kommune, Amt og Regering for i den trekant forsvandt de sindslidende! Han fortalte endvidere om problematikker ved nutidens psykiatriske behandling, mangel på sengepladser, besparelser på 400 mio. kr. i KBH (alene på psykiatriområdet i år).

Den fjerde og sidste af oplægsholderne var Supaya Liv Willumsen, som tidligere er psykiatrisk bruger. Hun fortalte, hvor svært det var at komme tilbage til det ”rummelige arbejdsmarked” efter at have haft en psykisk lidelse, som hun sagde: ”Vi slipper aldrig af med sygdommen i Danmark. I stedet for at blive erklæret rask som i andre lande, så bliver man omdiagnosticeret af det psykiatriske system”. Hun mente at det til enhver tid er dumt at fortælle sin arbedjsgiver, at man har været psykisk syg, fordi så bliver man automatisk stemplet farlig. Hun mente der skulle opfindes en pille mod patientangst. Hun kunne fortælle om sit møde med socialrådgiverne og at ingen af dem magter de tidligere sindslidende, hun fortalte endvidere om fordele og ulemper ved slånejob, fleksjob, hvilende pension og at hun var nået frem til den konklution at det er bedre og smartere, blot at tjene penge ved siden af pensionen. Hun var træt af kommunernes recoverybegreb. Der var i salen enighed om, at “Dem der har det største arbejde, er dem der skal holde sammen på sig selv.”
Kl. 15.45-16.00 var der pause, hvorefter der var der workshops. Der blev lynhurtigt etableret tre grupper, hvor man diskuterede de vigtigste ting, som man ville give videre til panelet.

Panelet bestod af socialchef for Århus Kommune Leif Gjørtz Christensen, Karl Bach (LAP), Knud Kristensen (De 9 og SIND), Brian Sørensen (Sindslidende Vilkår), Claus Andersen (Det Sociale forbrugerråd i Århus Kommune) og Elisabeth Brix (Forkvinde for psykiatrifaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening).

Det der bl.a. blev diskuteret og blev skrevet op på plancher var:

Bedre samarbejde mellem brugerorganisationerne.
En levevilkårsundersøgelse af de psykisk syge især de unge.
Bedre relationsarbejde mellem brugere/patienter og medarbejdere, altså at medarbejderen tør at udlevere sit personlige jeg > ligeværd.
Ikke tvungen genvurdering af pension.
Døgnhuse under kommunalregi ved f.eks. at søge fra velfærdsministerens akutpulje.
Få ensartet regler i alle kommuner vedr. pensionsordningen. I en kommune kan man ikke få
økonomisk støtte. I en anden får man nærmest smidt pengene efter sig.
Ingen modregning ved sambo og ægteskab.
Dialog og respekt for pårørende.
Pengene til psykiatriområdet skal indgå i finansaftalen i stedet for nu satspuljerne.
Brugeren/patienten skal undgå at komme i offerrolle, men i stedet for have et ansvar.
Kl. 16.45 gik man så i gang med at debattere mellem publikum og panelet. Og som man kan læse i punktform, så var det nogle af tingene som paneldeltagerne tog hjem til deres bagland for at arbejde videre med det. Lone A. Mørk tog plancherne med hjem for at renskrive alle punkterne, og sende dem til paneldeltagerne pr. mail.
Kl. 18.00 Sluttede Jesper van der Schaft af med en afrunding og fik sendt faklen videre til en anden by. Odense-folkene greb faklen og i år 2009 (i slutningen af august eller i begyndelsen af september) vil der så være en ny event af synlighedsarrangementer for psykisk syge.

Til allersidst vil vi i den forhenværende styregruppe siger:” Tusind tak til de 50, som kom fra nær og fjern. Det lyder måske ikke af så mange, men vi må huske på, der er mange med psykiske lidelser, som ikke tør komme ud i det daglige. Vi takker De Frivilliges Hus, som havde stillet lokaler til rådighed for arrangementet”.

Tak til Sørn Henrik Strand-Jensen som har skrevet et detaljeret referat der kan læses her.

Med venlig hilsen Den forhenværende styregruppe ”Vi ønsker bedre vilkår”

Lars Riber
Gry Trust Mertz
Lone Anete Mørk
Claus Antony Bang Andersen
Jesper van der Schaft

Links til arrangementet.

http://sindnet.dk/?side=site_bedre.asp