Budgetmagi i Verdensklasse

Update: Psykiatriens budgetter

Budgetterne for psykiatrien i 2011 er faldet på plads, og der er masser af opfindsomhed når det gælder spareforslag. Besparelser sminket som fremskridt er måske det mest realistiske bud på, hvad man vil med fremtidens psykiatri.

Af Svend Balle, Outsiderens formand og repræsentant i Psykiatriforeningernes Fællesråd

Regions H’s budget for 2011 indeholder en fusion af de to psykiatriske centre Gentofte og Ballerup. Udadtil præsenteres det som en styrkelse af forskningen, fagligheden og kvaliteten, men allerede før sammenlægningen ved man nu, at der kommer til at mangle sengepladser. En af sparefiduserne i budgettet er nemlig at flytte sengepladser fra et sted til et andet, men at undlade at oprette lige så mange sengepladser det nye sted. En manøvre der kan virke besynderlig, set i lyset af, at politikerne sidste år græd af glæde, da det lykkedes dem, at få Helsingør Hospital til at putte planerne om nedlæggelse af sengepladser i mølposen. Men det var dengang.

Københavnernes opfindsomhed har Region Midtjylland åbenbart ikke villet sidde overhørig. I Region Midtjylland flytter man 22 patienter fra Silkeborg til Risskov uden at vide, hvor der er plads til dem. Der er gennemsnitligt 4 ledige senge på Risskov, og i Region Midtjylland har man regnet ud at det nok går. Andre mener, at 5,5 patienter i hver seng er i overkanten.

Politikerne fra Region Midtjylland forsvarer det, der egentlig er en nedlæggelse af sengepladser med, at der efter sammenlægningen vil være ”et mindre udsving i antallet af sengepladser.” Altså, regionen regner med at, dem fra Silkeborg-egnen har det rigtig godt, når dem fra Århus-området har det rigtig skidt, og at det i sidste ende betyder at der samlet set ikke bliver perioder med spidsbelastninger.

”Vælgerbedrag,” kaldes regnestykket af Knud Kristensen i et åbent brev til politikerne. Han er formand for Sind og pårørendeforeningerne De9 i regionen.

Retfærdigvis skal det siges, at der også forsvinder en lang række somatiske sengepladser fra Silkeborg, og så er det vel ikke så underligt, at psykiatrien skal holde lidt for.

Få dig en bil

Træder man et skridt væk fra diskussionerne om besparelser, er den her nye århushistorie et eksempel på hvad der kommer til at ske, når de nye supersygehuse kommer.

Så langt er der heller ikke fra Silkeborg til Århus, synes embedsmændene at tænke. Og når det nye sygehus i Skejby er opført, vil borgerne i midtjylland for længst have fået de motorveje, de har brug for. Så køb en bil hvis du skal indlægges, er rådet herfra.

Det er vigtigt at huske, at transportafstanden ikke er regionernes problem, det er borgernes, og optræder derfor udenfor regionernes budgetter.

Forud for ghetto-planerne

Men var det ikke Risskov, der helt skulle lukkes for nogle år siden, eller i hvert fald gøres mindre? Og skulle patienterne ikke fordeles på mindre hospitalsafdelinger, i Silkeborg fx?

Set i bakspejlet er historien måske desværre den, at nok kom de psykisk syge kom ud af de store gamle statshospitaler og ind på nogle nye boinstitutioner. Bocentrene var bare undertiden også store institutioner, som ikke var så meget anderledes end hospitalerne.

Den diskussion har fyldt meget i Københavns kommune, hvor botilbuddene Sundbygård og Hedelund er gode eksempler på det. Nu er der så blevet færre ældre i Københavns Kommune, og efter kommunen har fået øje på de tomme ældreboliger, er det besluttet at nedlægge det gamle Hedelund og fordele beboerne i mindre klynger rundt omkring i hovedstaden. Det vil være et stort fremskridt i borgenes livskvalitet, fremhæves det.

På bocenter Sundbygaard river man halvdelen af bygningerne ned som løsning på problemerne, og psykiatrien er på den måde i det mindste forud for ghetto-planerne.

Både udflytningen af Hedelund og nedrivningen af Sundbygård præsenteres som store fremskridt. Det ser ud, som om psykiatrien har ét forspring – og det er evnen til at få besparelser til at ligne store fremskridt.