Foto: Jette Nielsen

Velkommen til Universitet Déraison

”Dette universitet er bygget på tanken om, at galskaben har et enormt ubrugt potentiale, som det fortidige samfund bare kastede væk.”

Holger Pedersen bor i Roskilde og drømmer om at oprette sit eget universitet – med sig selv som rektor, naturligvis. I skrivende stund er der unægteligt et stykke vej endnu, før dørene slås op til landets nye intellektuelle kraftcenter. Men eet er på plads – nemlig rektor Pedersens åbningstale, når de de nye studerende en gang i fremtiden skal bydes velkommen til universitetet Deraison.

Og den kan læses her.

 

 

Af Holger Pedersen, rektor in spe

 

Dette universitet er bygget på resterne af min psykose. Bygget på tanken om, at galskaben har et enormt ubrugt potentiale, som det fortidige samfund bare kastede væk. Et universitet stiller krav til den studerende og forventer produkt. Universitet Déraison har fjernet kravene, men beholdt forventningerne. Universitet Déraison forsøger derved at være et antiuniversitet. I er dermed også antistuderende. Velkommen antistuderende.

I det fortidige samfund var universiteter nogle, der gennem fagligheder, delte verden op i reolsystemer. Fag er kun måder at inddele et bibliotek. På Universitet Déraison kan du studere alt. Det hele er bare samlet under etiketten helhed – holisme. Derfor er Universitet Déraison i princippet et religiøst universitet. Idet du pålægges en etik, som skal lære dig at forsøge at undgå reduktionen af både dig selv og de andre. Du skal på Universitet Déraison gennem studiet af dig selv og dine grænser opnå, at møde andres grænser og respektere dem. Vi skal møde kanter og rundsave på albuerne. Vi skal ikke slås fysisk, men konflikter skal mødes og skabes, flyttes og fjernes.

Universitet Déraison har en forventning om, at nogle af jer har været i det fortidige samfunds definition: psykose. At der i blandt jer findes mennesker, der har været klienter af det fortidige samfunds socialkontor. Dette første år er det håbet, at der kan laves gruppearbejde, hvor vi kan mødes på tværs af sådanne fortidige skæl. Vi skal i ånden skabe historisk dokumentarisme, hvor dine egne erfaringer med det fortidige samfund illustreres og artikuleres. Vi skal dobbeltkvalificere os og reducere især psykiatriens reduktion, men også – måske sociologien og økonomiens, måske ligefrem psykologiens og pædagogikkens reduktioner.

Det var meget ambitiøst det sidste her, men gennem selve forkastelsen af alle fortidige fagligheder vil universitetet åbne din mulighed for at tænke og skabe. Der ligger i den generelle studieordning et krav om produktion. Et tomt krav, som kun skal skabe en forventning om et tomt ”noget”. I så, der ikke var krav i optagelsen af jer. Kravet er tomt. Det kan munde ud i kunst, det kan munde ud i historier, det kan munde ud i hvidt papir, som end ikke er krøllet.

I princippet er det dig selv, du skal producere. Kravet er reduceret til en forventning om deltagelse. Ukrøllet hvidt papir kan nok ikke udgøre andet end en slags selvcensur, men du må gerne udforske din selvcensur. I det nye samfund er det jo tanken, at du gale ikke er tom.

Stedet her har et bibliotek, men der er ikke et krav om, at du skal læse nogle af bøgerne. De står her kun for at formidle inspiration – måske ambition. Den rejse vi fra initivgruppen vil have dig ud på er samtalens rejse. Rejsen er tænkt i Grundtvigs ånd. Vi skal formidle fremmedord for hinanden, som vel ikke bare skaber tom autoritet. Vi skal især formidle det at mene noget. Vores forskellige meninger skal brydes og gennem brydningen ligefrem designe det nye samfund.

Designe mad, designe klæde, designe huse, designe rullegræs på motorveje, idet jeg måske i det sidste bliver politisk kandestøber. Universitet Déraisons biler skal køre os rundt, køre os ned og op, under og over.

Vi skal financieres. Vi skal demokratiseres. Vi skal gennem kærligheden til fornuften vise vores superfornuft, som multiplicerer den.

Ratio inimica mihi est sed amica mihi est.

 

Betyder: Fornuften er min fjende, men jeg elsker den.

Velkommen

Rektor

Holger Pedersen

Foto: Jette Nielsen