MIG OG ”DE NORMALE” – 9 sætninger til at skrive videre på,

Sindslidende har lige så mange fordomme som alle andre. Men hvad er de mere præcist?

I næste nummer af Outsideren, vil vi gerne kunne belyse de fordomme sindslidende har om hinanden og om mennesker, der aldrig har været i nærheden af psykiatrien.

Her er 9 sætninger til at skrive videre på.Skriv så langt, du lyster og skriv også meget gerne om andet, der falder dig ind, når emnet er: Fordomme mod & forestillinger om de normale og det normale liv?

Du kan sende dine kommentarer til redaktion@outsideren.dk – eller nedenunder her på bloggen.

1. Når jeg ser en normal, tænker jeg…………………………………SKRIV VIDERE

2. Normale kan noget, psykiatribrugere ikke kan, nemlig…………………………

3. Om jeg kunne tænke på at leve et liv som en normalt? Tjah……………..

4. Om det er en god ide, at en normal og en psykiatribruger bliver kærester?
Tjah, det……….

5. Hvis jeg skal forklare, hvad en normal er, så vil jeg…………………..

6. Vi kan noget, de normale ikke kan, vi………………………………………

7. Mine forestilling om et normalt liv er, at det…………BESKRIV DIN FORESTILLING

8. Jeg kan blive irriteret på de normale, når…………

9. Det normale liv er karakteriseret ved at…………..