Generalforsamling – Foreningen Outsideren

Indkaldelse til generalforsamling 30-5-2013 kl 17

Afholdes i redaktionslokalerne på Bragesgade 10., 1. sal, 2200 Kbh N

Alle medlemmer af Foreningen Outsideren er velkomne. Medlemskab opnås ved at abonnere på Tidsskriftet Outsideren

Kære alle
Outsideren står overfor store forandringer. Det drejer sig om to ting: for det første stopper Klavs som chefredaktør, fordi han skal være tovholder for udskrivningsguiden. For det andet er det den fortsat problematiske økonomi.

Derfor har vi brug for en helt ny måde, at køre Outsideren på. Generalforsamlingen skal handle om, hvad vi gør og hvordan.

Bestyrelsen har arbejdet med en radikal ide, som vi gerne vil diskutere på generalforsamlingen: nemlig at droppe Outsideren som et fysisk blad, for i stedet at blive webbaseret i en periode.

Det vil på den ene side sænke Outsiderens omkostninger og på den anden side gøre det hurtigere at få sendt de ting ud, som man har skrevet. At Outsideren bliver webbaseret ville gøre det lettere at have et levende skrivemiljø.

Men alt det her er kun ide. Kom og vær med til at tænke videre, rundt og anderledes.

Nis stopper også som formand for Outsideren. Derfor har vi brug for en ny formand. Kom og vær med til at vælge en ny.

—–

Dagsordenen ser for indtil videre sådan her ud – forslag til andre punkter modtages gerne,
men senest torsdag den 16.5.2013

1)      Outsideren fremover:

  • Outsideren efter Klavs – hvordan finder vi en ny chefredaktør
  • Outsiderens økonomiske situation
  • Outsideren skal udtrykke de værdier, der er fundet frem ved værdi-workshops’ne

2)      Årsberetning

Vi-ved-hvor-skoen-trykker-600x33113)      Godkendelse af regnskab

4)      Budget for næste år

5)      Valg af bestyrelse

6)      Valg af formand

7)      Evt.

Og igen: sig endelig, hvis der er noget du vil have taget op på generalforsamlingen!

Bedste hilsner

Nis, formand