Deltagere søges til fokusgrupper i EN AF OS

indexSom et led i indsatsen overfor medierne skal der afholdes to fokusgrupper med henholdsvis:

  • Personer der har eller har haft psykisk sygdom onsdag d. 27. november kl. 17-19.
  • Pårørende til personer der har eller har haft psykisk sygdom torsdag d. 28. november kl. 17-19.

Hvad sker der i fokusgrupperne
I fokusgrupperne skal deltagerne læse 4 udvalgte avisartikler og svare på nogle spørgsmål om, hvordan de oplever, at man omtaler psykisk sygdom og personer med psykisk sygdom. Udgangspunktet er ens egne erfaringer, så deltagelse kræver ikke forberedelse.

Kriterier for deltagelse
Det er vigtigt, at alle deltagere læser og forstår dansk samt følger med i den offentlige debat. Derudover lægges der vægt på, at der i begge grupper er en spredning blandt deltagerne i forhold til køn, alder og de udvalgte diagnoser. Der deltager otte personer i hver fokusgruppe. Fokusgrupperne bliver i år afholdt i København.

I fokusgruppen for mennesker, der har eller har haft psykisk sygdom, gælder følgende kriterier:

  • Du har eller har haft en af følgende diagnoser: Skizofreni, bipolar lidelse/maniodepressiv lidelse eller depression
  • Du er mellem 35 og 65 år
  • Du bor i egen bolig
  • Du er ikke indlagt på nuværende tidspunkt

I fokusgruppen for pårørende gælder følgende kriterier:

  • Du er pårørende til en person, som har eller har haft en af følgende diagnoser: Skizofreni, bipolar lidelse/maniodepressiv lidelse eller depression
  • Du er mellem 35 og 65 år
  • Du er enten forælder til, barn af eller samlevende med/kæreste/ægtefælle til en person, der har en af ovenstående diagnoser

Der blev afholdt tilsvarende grupper i november 2012. Man kan deltage i grupperne uanset om man var med sidste gang eller ej. Nye deltagere er meget velkomne.

Formål
Formålet med fokusgrupperne er bl.a., at få mere information om, hvordan mediernes omtaler påvirker mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Informationerne fra fokusgrupperne vil blive brugt i en undersøgelse af, hvordan medieomtalen af mennesker med psykisk sygdom ændrer sig over den femårige projektperiode for EN AF OS. Derudover vil de blive brugt i en dialog med pressen.

Praktiske oplysninger
Undersøgelsen gennemføres af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), som derfor også afholder fokusgrupperne på deres adresse på Købmagergade 22, 1150 København K (gåafstand fra Nørreport Station og Kgs. Nytorv Station).

Vi kan tilbyde at refundere transportudgifter op til 400 kroner. Det er vanskeligt at komme til at parkere i nærheden, så vi vil foreslå, at du bruger offentlig transport.

Tilmelding
Vi håber meget, at flere vil melde sig, så vi kan få den ønskede brede sammensætning i grupperne. Er du interesseret, kan du tilmelde dig til studentermedhjælp hos EN AF OS, Sofie Vilholt, på sv@sundkom.dk senest onsdag den 20. november. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til KORAs projektledere Katrine Johansen på 41 62 35 26 eller Stine Jacobsen 43 33 34 89.

Husk i mailen at svare helt kort på, hvordan du opfylder ovenstående kriterier for deltagelse. Hvis der melder sig flere personer, end der er plads til, eller fordelingen i forhold til kriterierne er skæv, tillader vi os at foretage en udvælgelse. Bliver du derfor ikke inviteret til fokusgruppen, er det på dette grundlag. Alle, der melder sig, vil få et svar fra os.

Tak, fordi I vil stille op og gøre os alle klogere!