Dine negative overbevisninger om dig selv..

Jeg er ikke værd at elske, for jeg er anderledes end de andre. Jeg kan da godt forstå, at ingen vil være kærester med en, der ikke ser normalt. Jeg er forkert.

Alle mennesker har såkaldte overbevisninger om sig selv. Overbevisninger er holdninger, vi har til os selv, og disse holdninger er baseret på erfaringer, vi har gjort os igennem livet. Mennesker med lavt selvværd vil have flere negative end positive overbevisninger om sig selv. Dette gælder ikke mindst mennesker med en psykisk lidelse eller et fysisk handicap.  En mand, der er blevet mobbet med sit manglende ben igennem hele sin skolegang, og som senere gang på gang har mødt andre menneskers stirrende blikke, når han har befundet sig i gadebilledet, vil højst sandsynligt føle, at han er forkert han er jo ikke som de andre!

Der har været forsket meget i, hvad det er, der gør at bestemte overbevisninger kommer til at være styrende for, hvordan vi lever vores liv. Helt overordnet kan man dog sige, at jo flere situationer, man havner i, som synes at bekræfte, at en bestemt overbevisning er sand, jo bedre sætter den sig fast i ens sind. Jo mere tror man på, at den virkelig er sand. Problemet med de negative overbevisninger er, at de kommer til at blive et negativt filter, der gør, at du ser verden med forvrængede briller. Hvis du har fået en helt grundlægende holdning til dig selv om, at du ikke er værd at elske, så vil det blive en udfordring at finde tilstrækkeligt bevis for, at det ikke passer. Imidlertid kan det godt lade sig gøre for overbevisninger er ikke sandheder de er bare holdninger!

Dette er vigtigt at understrege, for det betyder, at du ved at stille spørgsmålstegn ved de negative overbevisninger og fokusere på dine positive egenskaber, kan ændre den måde, du opfatter dig selv på, og derved den måde, du møder andre mennesker ude i verden. Det er rigtig stort, for det gør dig i virkeligheden til herre i dit eget liv.

Øvelse 1: Hvilke overbevisninger har du om dig selv?

a. Negative overbevisninger
Oven for har jeg identificeret et par klassiske negative overbevisninger, man kan have om sig selv. Tænk over hvilke, du har om dig selv. Hvad siger du til dig selv om, hvordan du er? Hvad er det, du slår dig selv i hovedet med?

b. At udfordre de negative overbevisninger og finde alternativer!
Du har måske en masse eksempler på, hvorfor dine negative overbevisninger om dig selv er sande. Dét har dit forvrængede filter sørget for. Nu vil jeg gerne have dig til at trodse det negative filter, du ser dig selv og verden igennem og så finde beviser for, at det negative ikke er sandt.

Spørg dig selv: Er der situationer, hvor denne her overbevisning ikke er sand? Jo flere, du kan komme på, jo bedre. Her kan det være en hjælp at huske på de styrker, du identificerede i øvelsen fra bloggen At være god nok. Desuden kan du tænke på, om du måske har det på en særligt god måde med dig selv, når du er sammen med visse mennesker. Hvad er det, du tænker om dig selv, når du er sammen med dem?

c. Positive overbevisninger
Heldigvis har de fleste af os også allerede positive overbevisninger om os selv. Hvilke er dine? Hvis du har svært ved dette, så tænk igen på øvelsen fra bloggen At være god nok, hvor du fandt frem til 5 gode egenskaber ved din person.

Måske oplevede du, da du nåede til at skulle finde modbeviser for de negative overbevisninger, og senere identificere positive overbevisninger, at hvis det her passer, så kan de negative overbevisninger da ikke passe! Dette er lige præcis hvad min pointe med at give dig denne øvelse er: DU har magten til at styrke positive overbevisninger om dig selv så det er dém, der sætter sig rigtig godt fast og kan blive dét, der styrer dit liv.

At få nye positive overbevisninger om sig selv kræver altså, som du allerede er begyndt på her (1) at du udfordrer de negative overbevisninger, og (2) at du samler noget ny positiv erfaring. I en senere blog vil jeg inddrage eksempler på, hvordan flere mennesker med en funktionsnedsættelse har formået dette :)