Fremmedgørelse er et ord, som beskriver en tilstand af fremmedhed – eller den proces, der leder frem mod denne tilstand. Jeg tænker at mange mennesker med en psykisk lidelse i en hvis grad har oplevet en grad af fremmedgørelse i deres sygdomsforløb. Fremmedgørelse hænger i min verden sammen med forståelsen af normalitet og afvigelse. I og med at man diagnosticeres afviger man også fra normen eller normaliteten og risikerer en fremmedgørelse overfor det omkringliggende samfund.

Et eksempel på min egen fremmedgjorthed var at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg forstod ikke reglerne, hvorfor de var der, hvad de betød og fik dem ikke forklaret. Det at havne i et system af uudtalte regler og normer for adfærd var både angstprovokerende, men også i den grad fremmedgørende.

I møde med den anden burde man skabe forståelse på baggrund af tillid og ligeværd fremfor de disciplinerende og fremmedgørende processer som jeg oplevede i psykiatrien. Jeg tænker at mange oplever en fremmedgørelses proces i mødet med det psykiatriske system, men at man til en hvis grad kan afbøde og nuancere mødet med et fokus på samarbejde, åben dialog og forhåbentlig en behandlingsalliance imellem patient og behandler.

Fremmedgørelse kan også betyde en oplevelse af magtesløshed eller meningsløshed, som netop er et resultat af fremmedgørelsen. I det senmoderne samfund tænker jeg at der er en del der oplever fremmedgørelsen i tæt relation til eksistentiel angst. Hvorfor lever vi? Hvad lever vi for? Den inerti der kan føles ved at passe et 8-16 arbejde og ellers passe sig selv, kan netop føde en fremmedgørelse og eksistentiel angst med (manglende) meningsproduktion som omdrejningspunkt.

Personligt har jeg fundet en mening i det at være noget for nogen, om det er som far for min søn, i det pædagogiske arbejde eller som ven for mine venner. Jeg finder meningen i relationen til andre mennesker og i det Løgstrup ville kalde for de suveræne livsytringer her forstået som en gennemgående tillidsfuld, barmhjertig og oprigtig tilgang til at være-i-verdenen.

Foto: Unsplash

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.