Metamorfose – Fra patient til overlever

Tilbage i vinteren 2012 var jeg indlagt på den lukkede afdeling på Bispebjerg hospital i en psykotisk episode. Diagnosen var klar: Paranoid skizofreni. Handlingen var klar: Langvarig indlæggelse og derefter et ...

Revurdering og Psykiaterdigte

Efter 4 år ude af psykiatrien begyndte jeg, på opfordring fra min kæreste, til psykiater for at få revurderet diagnosen. 1. konsultation bestod af en længere anamnese imens 2. konsultation varede 10 minutter me...

En hyldest til hverdagslivet

Der er mange måder at være til på og mange måder at udtrykke sig på, men på mange måder har perioden med Corona-pandemien indskrænket det sociale liv, og det er min opfattelse at denne krise har sat fokus på de...

Tilfredshed

Hvis du slår tilfredshed op i ordbogen, vil det lyde nogenlunde sådan her: ”følelse af at være glad for eller have affundet sig med noget og ikke forlange, forvente eller ønske mere”. Denne følelse af tilfredsh...

Coronavirus og psykisk sygdom

Vi er ved at runde 2 måneder med lockdown, hjemmearbejde og hjemmestudie herhjemme og coronasituationen har ikke kun været en dårlig ting for os. Det har været en mulighed for min kæreste og jeg, at lære hinand...

Syg eller rask – medicin i et recovery perspektiv

Jeg blev afsluttet i behandlingspsykiatrien i 2016 og har undervejs i mit sygdoms- og recovery forløb først arbejdet som peer-medarbejder i socialpsykiatrien, senere som socialpædagog og nu som forskningsassist...
article placeholder

Om at gå

”Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå...

Fremmedgørelse

Fremmedgørelse er et ord, som beskriver en tilstand af fremmedhed - eller den proces, der leder frem mod denne tilstand. Jeg tænker at mange mennesker med en psykisk lidelse i en hvis grad har oplevet en grad a...

Velkommen til mit første blogindlæg

Velkommen til min nye blog. Jeg er 31 år gammel og socialpædagogstuderende ved UCC Carlsberg og har siden august 2014 arbejdet som peer-medarbejder i socialpsykiatrien både som aktivitetsmedarbejder på værested...