Workshop satte fokus på, hvordan kommunerne kan blive bedre til at få psykiatribrugere til at komme fra de offentlige tilbud tilbage til hverdagslivet

Af Victor Rentsch

Når psykiatribrugere afslutter et behandlingsforløb, kommer de ofte ud på den anden side med et svækket socialt liv. Det sker, fordi mental sygdom ofte medfører isolation, enten pga. manglende ressourcer, eller fordi man rent fysisk bliver flyttet fra sin hverdag i forbindelse med en indlæggelse. Derfor kan det være ekstra svært at få kontakt til andre mennesker, når man er færdig med behandling. I en kronik i Information den 22. april, 2017, præsenterer Charlotte Aagaard, Anni Ehlers og Silla Marie Mørch Sievers en tanke om, at mange psykiatribrugere bliver i de offentlige tilbud, fordi det er vanskeligt for dem at ”komme ud” og deltage i fællesskaber i hverdagslivet. Der er simpelthen ikke ret mange ”broer” tilbage til det normale fællesskab. Men det kan der måske komme. Kronikken argumenterer for, at fællesskabet gemmer en masse potentielle løsninger, f.eks. igennem frivilligcentre, foreningshuse eller lignende. Disse steder kunne måske, med meget få justeringer, afhjælpe problemet på en naturlig og organisk måde. En anden mulig hjælp er de såkaldte peer-støtter, altså folk der selv har været gennem psykiske vanskeligheder, og som kan fungere som rollemodeller og give hjælp og redskaber til at komme videre.

INSP! er en inspiration
Derfor har flere organisationer og kommuner besøgt INSP!, et såkaldt inspiratorium i Roskilde, for at finde ud af, hvordan man kan arbejde med denne problemstilling. Med ønsket om at lave en platform hvor det kan diskuteres og debatteres, inviterede Det Sociale Netværk til workshop den 10. april, og Outsideren var så heldige at være til stede. Workshoppen var uformel og skulle udelukkende fungere som idegenerering og videns-udveksling. Til stede var både kommuner, organisationer som arbejder med emnet, og frivillige psykiatribrugere, der skulle give deres blik på, hvordan det egentlig fungerer lige nu.

Klavs Serup Rasmussen, projektleder for peer-støtte i Det Sociale Netværk, sagde følgende om workshoppen og dens muligheder:

– Vi sidder alle sammen med det samme. Som borgere har vi brug for at blive rustet til hverdagen, når det er svært at håndtere den selv. I kommunerne har man ingen interesse i at gøre noget, der ikke virker. Her har recovery ændret grundlæggende på formålet med at samarbejde. Vi kan ikke finde løsningerne hver for sig, når det handler om at finde vej til et godt hverdagsliv. Derfor er det super værdifuldt at mødes og udvikle løsninger i fællesskab.

Til stede for Outsideren var jeg sammen med en anden kollega. Vi var begge meget begejstrede for projektet. Der blev holdt korte oplæg fra de forskellige organisationer, og de tilstedeværende blev derefter opdelt i fem grupper. Hver gruppe fik til opgave at udvikle en ide til, hvordan man bedre kunne hjælpe psykiatribrugerne til at komme videre fra de offentlige tilbud og tilbage i hverdagslivet. Det gav mange spændende ideer, blandt andet et ”tag selv-træ”, hvor borgerne selv valgte tilbud, en ide omkring en trappeløsning fra tilbuddene ud til hverdagslivet igennem idrætsordninger, eller andre fritidshobbyer, og mange flere. Dagen sluttede med, at flere af organisationerne, blev enige om at prøve at gentage workshoppen en anden gang, så ideerne kunne videreudvikles.

Kommunerne vil gerne lave bedre tilbud
Workshoppen viser med al tydelighed, at der altså er et stort ønske i kommunerne om at hjælpe brugerne af de offentlige tilbud bedre og sørge for, at de kommer tilbage til et normalt fungerende hverdagsliv. Derfor var det også vigtigt for Klavs Serup Rasmussen, at workshoppen foregik med deltagelse af frivillige, således at man havde historier og erfaringer med fra brugerne. Han udtrykte det således til Outsideren:

– Det giver ingen mening at mødes uden erfaringer fra den virkelige verden – derfor var de vigtigste deltagere, de frivillige, der bidrog til både udvikling, men også som ’kritiske venner’ til at sparre på de fem prototyper, der kom på bordet

Håbet er, at der bliver dannet netværk mellem kommunerne og private organisationer, så der på sigt kan opstå samarbejder, der kommer brugerne til gode. I kronikken fra Information udtrykkes det blandt andet således:

“Når vi ser os omkring, kan vi se kimen til nye måder at aktivere civilsamfundet og lokale fællesskaber. Vi ser også en stigende interesse fra kommuner, der faktisk er klar til at tænke nyt, både i forhold til at indgå partnerskaber med civilsamfund. Gad vide hvor langt vi ved fælles hjælp på tværs af kommuner og civilsamfund kunne komme med en klar vision for kulturens, folkeoplysningens og civilsamfundets fællesskaber og steder at mødes?”

Hvis man har lyst til at læse lidt mere om emnet, findes der en del spændende tekster på INSP!’s hjemmeside.

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.