To nye forskningsprojekter, der har til hensigt at hjælpe personer med bipolar lidelse med kognitive vanskeligheder, er netop i gang på Rigshospitalet. I undersøgelserne får deltagerne enten EPO eller deltager i en psykologisk behandling med hjernetræning og praktiske øvelser

Af Maja Skov Vang

Personer med bipolar lidelse kan have problemer med hukommelsen og koncentrationen også i stabile perioder. Der er imidlertid ingen behandling, der kan afhjælpe de kognitive problemer. Men måske er det snart slut.

– I og med, at der ikke eksisterer nogen behandling, har der typisk ikke været et så stort fokus på problemet. Hvis en patient kommer til lægen med en mani eller en depression, vil fokus være på at stabilisere stemningslejet, naturligvis. fortæller Caroline Vintergaard Ott, der er ph.d-studerende på det ene af de to forskningsprojekter.

Hun og ph.d-studerende Jeff Zarp Petersen, der begge er uddannet psykologer, arbejder med to forskningsprojekter på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, som har til hensigt at undersøge om enten en psykologisk, gruppebaseret behandling eller en medicinsk behandling kan hjælpe personer med bipolar lidelse med kognitive vanskeligheder. Begge forsøg har været i gang siden juni 2017, og rekrutteringen forsætter et års tid endnu.

– Mange af de deltagere, der har været igennem projektet, deltager, fordi de selv gerne vil have hjælp til, hvordan de får bedre struktur i dagligdagen. Det kan både være mennesker, der har problemer med at huske og problemer med at koncentrere sig. Nogle tror simpelthen, de er ved at blive demente, fortæller Caroline Vintergaard Ott.

EPO eller hjernetræning
Det ene projekt tager udgangspunkt i, at EPO (hormonet erythropoietin), som man normalt kender fra cykelverden, kan hjælpe patienterne til bedre koncentration og hukommelse. Derfor får forsøgspersonerne i projektet EPO- eller saltvandsindsprøjtninger en gang om ugen i 12 uger.

– Lignende projekter har været afprøvet tidligere. Og der er foreløbig evidens for, at EPO har positive virkninger på hukommelse og andre kognitive færdigheder hos personer med bipolar lidelse, depression og skizofreni, forklarer Jeff Zarp Petersen.

Det andet projekt undersøger effekten af kognitiv remediering. Behandlingen består både af computerøvelser og simuleringer af dagligdagsopgaver såsom at planlægge en uge, at huske hvad andre har sagt eller at planlægge et måltid. Forløbet strækker sig over 10 uger, og man mødes to gange om ugen i to timer per gang.

– Vi bruger et computerprogram, der hedder Professionel Hjernetræning. Deltagerne får computeropgaver, der træner hjernen, eksempelvis ved skiftevis at trykke på nogle bogstaver i alfabetisk rækkefølge og tal i stigende rækkefølge. Men vi laver også en masse praktiske øvelser, sådan at man kan bruge den træning, man lærer på computeren i sin dagligdag, fortæller Caroline Vintergaard Ott.

Grundig undersøgelse
Udover deltagere med bipolar lidelse søger forskerne også førstegradsslægtninge til bipolare, altså børn, forældre og søskende.

– Det gør vi, fordi der er fundet en højere forekomst af kognitive vanskeligheder hos en andel af disse genetisk disponerede personer sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Inden man inkluderes som forsøgsdeltager i ét af de to projekter, foretager vi derfor en kort kognitiv screening af alle potentielle forsøgsdeltagere for at klarlægge, om man i virkeligheden har de vanskeligheder, vi efterlyser, forklarer Jeff Zarp Petersen, der også gør opmærksom på, at alle deltagere får en grundig lægelig undersøgelse inden, de visiteres til forsøget med EPO.

Indtil videre har der været henholdsvis 7 og 31 deltagere igennem undersøgelserne. I alt skal der i hver undersøgelse indgå mindst 52 personer med bipolar lidelse. Resultatet for undersøgelsen forventes tidligst til efteråret 2019.

På Forskningens Døgn kan du møde de to forskere og deres vejleder, som står i spidsen af forsøgene, professor, dr.med, Ph.D. Kamilla Miskowiak. Det foregår på Hotel Scandic ved Vesterport Station d. 26. april.

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om projekterne, kan du udfylde det online webcheck på www.miskowiak.dk/check.php, hvorefter du vil blive kontaktet af forskerne.

 

3 Kommentarer

 1. Arne Nielsen

  Tak til Maja for oplysninger om denne vigtige undersøgelse. Jeg kan dertil føje den interessante oplysning, at også for vitamin B12s vedkommende – vitamin B12 har, legesom EPO, betydning for dannelsen af røde blodlegemer – kan der være tale om relevans i forhold til det psykiatriske, idet mangel på dette vitamin kan føre til demenslignende symptomer. Vitaminet er vanskeligt at have med at gøre, fordi indtagelsen af en dosis af vitaminet i pilleform ikke medfører nogen synderlig ændring af kroppens indhold af vitaminet, da det i meget ringe grad optages fra tarmen. Er der en udtalt mangelsituation, kan det blive relevant med en indsprøjtning. Diagnostisering af en mangelsituation indebærer også måling af methylmalonat og homocystein. Vitaminet er mærkeligt på den måde, at ét molekyle B12-vitamin indeholder en cobolt-ion, som rent molekylært er pakket utroligt grundigt ind. Frie cobolt-ioner er meget farlige og meget stærkt kræftfremkaldende, og må slet ikke forekomme i kroppen, så dette grundstof må kun forekomme i kroppen i form af vitamin B12. Vi er udrustede med et protein i fordøjelseskanalen, som betegnes “intrinsic factor”, hvis formål er at varetage optagelsen af B12 fra tarmen.

  Svar
 2. Lene

  Forsøgene lyder gode, men problemet er, at distriktspsykiatrien slet ikke har penge til at lade patienterne få hukommelses- og koncentrationstræning. I øvrigt, er EPO ikke farligt?

  Svar
  • Maja

   Jo, som jeg forstår det på forskerne så kan EPO i sjældne tilfælde godt være farligt. Det er derfor, at man bliver tilset af en læge inden forsøget, og at man løbene bliver testet med blogprøver osv.
   Man kan håbe på, at hvis forsøgene virker, at der bliver sat penge af til, at behandlinger kan blive brugt.

   Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.