Hjælp os med at forstå: 8 spørgsmål om din hverdag langt inde i nedlukningen

Efterhånden har hverdagen været anderledes længe på grund af corona. Vi vil gerne høre fra alle jer, som har en eller anden form for psykisk vanskelighed eller sårbarhed, og hvad det betyder for dig.

Giver nedlukningerne dig mere magt eller blot mere afmagt over hverdagen? Har du brug for mere eller mindre hjælp? Er du tættere på andre eller mere alene?

Outsideren er brugernes eget talerør – vi vil også gerne være dit. Ved at svare på de otte spørgsmål, hjælper du os med at skabe viden om, hvordan vi oplever nedlukningerne.


Undersøgelsen er afsluttet.