Fantastisk metode til at hele sine følelser

I Camilla Bruuns håndbog ”Hel dine følelser med mindfulness og medfølelse” bliver vi præsenteret for en kærlig og bevidst måde at møde vores negative følelser på, så vi accepterer dem, men fortæller os selv, at de tanker, vi har om dem, ikke behøver at være sande. Det er en meget helende og omsorgsfuld proces, man går ind i. Alle kan have glæde af at læse denne bog

Af Ide Hejlskov Larsen

Jeg har med begejstring læst Camilla Bruuns ”Hel dine følelser med mindfulness og medfølelse”. Den inviterer os til at møde vores negative følelser med opmærksomhed og omsorg, så vi ikke underkender dem, men netop anerkender dem. Også de tanker, der følger med, opfordres vi til at anerkende.

Tankerne skal vi føre en indre dialog med, hvor vi fortæller dem, at vi ser dem, og at de gerne må være der. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at de ikke behøver at være sande. Vi skal fortælle dem, at vi ikke tror på dem, hvis de er negative og katastrofeagtige. At vi ikke er værdiløse eller håbløse, som vi måske siger til os selv. Vi er altid værd at elske.

Udgangspunkt i det buddhistiske verdensbillede
Metoden har sit udgangspunkt i et buddhistisk verdensbillede og i tibetanske buddhistiske torturofres måder at leve med deres oplevelser på. I den buddhistiske menneskeopfattelse er vi fra starten gode og okay, i modsætning til i den vesterlandske tankegang, hvor barnet er født med uregerlighed og skal korrigeres til at være ordentligt. I Camilla Bruuns metode søger vi ind til den okayhed og den tillid til verden, som findes i den buddhistiske verdensanskuelse.

Jeg vil lige nævne, at jeg selv har arbejdet med buddhismen som frivillig og munk på buddhistiske centre i Holland og USA i tre år. Så jeg er naturligvis forudindtaget, kan man sige. Men mange andre har set mulighederne i at benytte sig af dele af det buddhistiske verdensbillede – især inden for det psykologiske felt som fx i stressbehandling.

I bogen lægges der gentagne gange vægt på, at flere af de negative følelser, vi har som fx selvhad, udspringer af kulturelle mønstre i vores kultur. Janteloven nævnes som et eksempel. Det handler altså om at arbejde sig ud af de destruktive kulturelle mønstre.

Fokus på kroppens reaktioner og vejrtrækningen
Camilla Bruun er cand.psych. og har fungeret som klinisk psykolog i mange år. Hun inddrager eksempler, eller cases, fra sin praksis, og hun opstiller flere øvelser, man kan udføre. Hun lægger vægt på, at man mærker kroppens reaktioner og bare registrerer dem og søger tilflugt i et roligt åndedrag. Hvis man får panikangst, skal man fx begynde med at trække vejret dybt og tælle på ind- og udånding. Særligt udåndingen skal man gøre lang. Hun skriver også, at hvis det bliver for voldsomt med de følelser, der kan vælde frem fra fortiden, er det en god ide at få hjælp af en psykoterapeut. Men ellers er det en metode, man selv kan arbejde med.

Ud over at lægge vægt på at registrere kroppens reaktioner har Camilla Bruun også fokus på, at man skal lytte til sig selv. Hvis der er for meget modstand, skal man bare stoppe og vente til modstanden er mindre. Hun skriver yderligere, at man efterhånden, som sindet stilnes med opmærksomhedsøvelser, oplever, at man selv ved, hvad der er godt for én.

Den mindfulde og medfølende metode
Camilla Bruuns metode, som også trækker på kognitiv terapi, går i al sin enkelhed ud på, at man opstiller et skema, hvor man i første kolonne skriver om den situation, der er opstået. I næste række skildrer man tankerne om situationen. I den følgende række er det følelserne, man gør sig bevidst om. I den næste række er det fornemmelserne i kroppen, man udforsker, som var man en nysgerrig videnskabsperson. I den sidste række har man så den bevidste, kærlige respons, hvor man forsøger at svare såvel tanker som følelser med kærlig visdom – som en kærlig og vis forælder.

Man kan også føre en indre dialog med sig selv; man behøver ikke skrive det ned. Men det gør det lettere at huske, når man står i en ny konkret situation, hvor katastrofetankerne eller følelserne overvælder én. Det er her, man skal lave en U-turn, som hun skriver, og vende blikket indad og have en indre dialog med sig selv, hvor man anerkender følelserne og tankerne og møder dem med omsorg og giver sig selv medfølelse og kærlighed – og modsiger de negative tanker.

Bogens opbygning i to dele
Selvom man sagtens kan læse bogen fra ende til anden, er den opbygget sådan, at man opfordres til at læse hele første del, der beskriver metoden, og anden del kan så man plukke i, alt efter hvilken følelse eller situation man søger hjælp til.

I anden del kommer Camilla Bruun ind på femten forskellige følelser og situationer, fra angst over vrede og selvhad til smerte, sygdom og dødsleje. Også stress og udbrændthed skriver hun om. Det er alt sammen givende at læse om. Men man kan naturligvis nøjes med at læse om det, der mest optager én.

Diagnosticeret psykisk sårbarhed og den psykiatriske behandling
Hvis man har en diagnosticeret psykisk sårbarhed som bipolar eller skizofreni, ser det umiddelbart ikke ud til, man kan få hjælp. Camilla Bruun skriver i hvert fald ikke noget om det. Men jeg vil mene, at man i de diagnosticerede psykiske sårbarheder finder de samme følelser, som er beskrevet her; og man kan helt sikkert møde dem på samme medfølende måde, som er skildret i bogen. Måske bliver man i højere grad overvældet af følelserne og har brug for støtte fra en psykoterapeut.

Mindfulness og medfølelse har vundet indpas i psykologisk terapi og er også ved at få opmærksomhed inden for psykiatrien. Det kan helt klart afhjælpe nogle af de problemer, man får som indlagt på en psykiatrisk afdeling, specielt det, som mange nævner, sker, at man føler sig kategoriseret og objektgjort. At møde de indlagte med forståelse for deres følelser og tanker vil være noget af en positiv ændring.

At være i en tillidsfuld verden
Camilla Bruun breder også oplevelsen af at være mindful og give sig selv medfølelse ud til, at man bliver mere omsorgsfuld over for andre og i det hele taget i højere grad føler sig som en del af det menneskelige fællesskab. Vi har alle negative følelser, som vi konfronteres med jævnligt. Det handler også om at have tillid til, at andre vil hjælpe én, så man lærer at række ud. Vi er alle i samme båd.

Det er en følelse, jeg synes, vi skal dyrke noget mere, og det gør man bedst, hvis man arbejder omsorgsfuldt med sine egne følelser og tanker, så man oplever, man kan have medfølelse og kærlighed til sig selv. Må alle få lyst til at læse denne håndbog og lære sig metoden med mindfulness og medfølelse.

 

Titel: ”Hel dine følelser med mindfulness og medfølelse”

Forfatter: Camilla Bruun

Forlag: Skriveforlaget

Genre: Psykologisk håndbog

Bogen kan købes her:

https://www.bog-ide.dk/produkt/3693873/camilla-bruun-hel-dine-foelelser-med-mindfulness-og-medfoelelse-haeftet/