Vidste du at … ?

… sundhedsstyrelsen er udkommet med et fagligt oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, som er en rapport med titlen: ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”.
På side otte i rapporten finder du et resumé. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan