Bogomtale: Anders Sørensens: Noget I bør vide… Om udtrapning af psykofarmaka

Anders Sørensen, psykolog og ph.d. i psykiatri, har skrevet en vigtig bog om udtrapning af psykofarmaka. Bogen er vigtig, da mange behandlere og brugere af psykofarmaka ikke har tilstrækkelig viden om udtrapning i praksis, abstinenser af udtrapning og strategier for at overkomme disse, som er nogle af de emner Anders Sørensen på en kærlig måde behandler ved at opsummere den eksisterende forskning på området (og pointere hvor der er huller i forskningen) og inddrage praksiserfaring.

Af: Rasmus Søbæk Magelund

Læs også: Interview med ekspert i udtrapning af psykofarmaka Anders Sørensen

OBS: Det kan være decideret farligt at eksperimentere med udtrapning alene. I Danmark er det altid lægen, der har behandlingsansvaret. Involver altid en læge, og påbegynd udtrapning i samarbejde med en professionel, hvis du overvejer at arbejde med bogens metoder.

Anders Sørensen, psykolog og ph.d. i psykiatri, har skrevet en vigtig bog om udtrapning af psykofarmaka. Bogen er vigtig, da mange behandlere og brugere af psykofarmaka ikke har tilstrækkelig viden om udtrapning i praksis, abstinenser af udtrapning og strategier for at overkomme disse, som er nogle af de emner Anders Sørensen på en kærlig måde behandler ved at opsummere den eksisterende forskning på området (og pointere hvor der er huller i forskningen) og inddrage praksiserfaring.

Bogen er skrevet til et ”du”, der trapper ud af psykofarmaka eller overvejer det, men kan også læses af andre, fx behandlere, der vil hjælpe i den proces. Igennem bogen er der øvelser, der letter processen, og bogen er relativt let læst uden at gå på kompromis med seriøsitet.

Hverken for eller imod medicin
Anders Sørensen lægger ud med at beskrive sit overordnede syn på psykofarmaka, som baseres på, at han har oplevet nogen, for hvem medicinen er en redningskrans, og andre, der fik det fysisk og psykisk forfærdeligt af medicin. Og atter andre hvis oplevelser er et sted midt imellem, eller for hvem medicinen slet ingen effekt eller bivirkninger har. Anders Sørensen placerer sig i bogen hverken for eller imod medicin. Han anskuer medicin som en strategi ved psykisk lidelse på lige fod med andre strategier som psykoterapi.

Bogen beskriver, hvordan man kan forstå, hvordan psykofarmaka virker sygdomscentreret eller efter stofcentreret. Bogen følger den stofcentrerede model, hvor psykofarmaka forstås som symptombehandling ligesom selvmedicinering af alkohol for social angst.

Herefter punkteres myterne om, at psykiatriske diagnoser skyldes kemisk ubalance, og at psykisk lidelse skulle medføre systematiske ændringer i hjernen. En alternativ forståelse af psykisk lidelse som emotionsreguleringsproblematikker præsenteres. Det omhandler, hvordan man påvirker, hvilke følelser man har, hvornår man har dem, og hvordan man oplever og udtrykker disse følelser.

Abstinenser og symptomer ligner hinanden
Anders Sørensen fortsætter med at beskrive abstinenser og kommer bl.a. med den interessante pointe, at abstinenser og symptomer ligner hinanden. Med inspiration og redskaber fra blandt andet metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, beskriver han, hvordan man kan træne sin opmærksomhed til gavn for en god og sikker udtrapning.

En udfordring ved de nuværende vejledninger for udtrapning af psykofarmaka er, at intervallerne i dosisstørrelser er for store. Det er særligt et problem, når udtrapningen når til de lave doser, fordi abstinenser er meget udtalte. Anders Sørensen giver i bogen en masse brugbar viden om, hvordan man i praksis bør trappe ned i samarbejde med sin behandler. Han understreger, at det er vigtigt at trappe ud langsomt.

Bogens resterende emner er psykologisk afhængighed, brugen af nærtstående (også kaldet ”pårørende”), hvad der sker, når man vågner op til sig selv og sit følelsesmæssige kompas, og hvordan man kan håndtere tanker, medicinen dæmpede, som dukker op på ny.

Bogen tilbyder værdifuld indsigt
’Noget I bør vide… Om udtrapning af psykofarmaka’ kan anbefales til alle i berøring med psykiatrien – fagprofessionelle, psykiatribrugere og nærtstående og ikke mindst psykiatere og almenpraktiserende læger. Bogen tilbyder værdifuld indsigt i mange væsentlige, men alt for oversete facetter af ned- og udtrapning af psykofarmaka baseret på både videnskabelige studier og praktiske erfaringer.

Læs også Outsiderens interview med Anders Sørensen [LINK]